Rytmiske studieplaner

Aalborg

Rytmisk musik

Bachelor : BMus, Rytmisk musik
Kandidat : MMus, Rytmisk musik
Valgfagskatalog, Rytmisk musik

Rytmisk Korledelse

Kandidat : MMus Rytmisk korledelse

Aarhus

Almen musikledelse (AM)

Bachelor: BMus Almen musikledelse
Kandidat: MMus Almen musikledelse

Rytmisk musik (RM)

Bachelor: BMus Rytmisk musik

Kandidat

Rytmisk musik og bevægelse (RMB)

Bachelor: BMus Rytmisk musik og bevægelse

NOMAZZ (Nordisk Master i Jazz)

Kandidat: MMus NOMAZZ

Se mere info her

Sangskrivning

Bachelor: BMus Sangskrivning
Kandidat: MMus Skabende uddannelser

Valgfagskatalog for BA og KA ses på siden her

Holstebro

Bachelor : BMus, Musik og samskabelse

 

Solist :

Studieordning for Solistuddannelserne
Gældende for alle uddannelser