Optagelse

For at blive optaget skal man til en optagelsesprøve, som er beskrevet i optagelseskravene.

Ansøgning

Ansøgning om optagelse på Det Jyske Musikkonservatoriums uddannelser foretages digitalt på studieoptag.dk, som åbner i oktober 2020. Linket til systemet offentliggøres her, når systemet er åbent.
Studieoptag.dk er det fælles optagsystem for alle kulturministeriets uddannelser.
Bemærk: Vi anbefaler, at ansøgningen påbegyndes i god tid inden deadline i tilfælde af tekniske udfordringer eller behov for support fra konservatoriet. Den færdige og indsendte ansøgning skal være i systemet ved deadline (se fristen nedenfor).

Ansøgningsgebyr

Bemærk: Ansøgere skal betale et ansøgningsgebyr på 500 kr. Dette går til dækning af udgifter til afholdelse af prøver og kan ikke refunderes, med mindre ansøgningen annulleres inden ansøgningsdeadline den 1. december.

Ansøgningen er først gældende, når betalingen er registreret.

Ansøgningsfrister

Bachelor- og kandidatuddannelser: 1. december kl. 12.00.

Hvis fristen falder på en lørdag, søndag eller helligdag, forlænges fristen til den førstkommende hverdag kl. 12.00.

Optagelsesprøverne finder sted i december 2020 samt januar og februar 2021:

Elektronisk lyd og musik, Aalborg: 11.-12. januar 2021
Rytmisk bachelor og kandidat, Aalborg: 13.-15. januar 2021
Rytmisk bachelor, Aarhus, 1. runde: 6.-14. januar 2021
Rytmisk bachelor, Aarhus, 2. runde: 8.-12. februar 2021
Almen Musikledelse (AM)-bachelor, Aarhus: 13.-15. januar 2021
Rytmisk kandidat, Aarhus: Februar 2021
Klassisk bachelor og kandidat, Aarhus: 4.-17. januar 2021
Sangskrivning bachelor og kandidat, Aarhus, 1. runde: 11. december 2020
Sangskrivning, bachelor og kandidat, Aarhus, 2. runde: 12.-13. januar 2021
Elektronisk komposition, bachelor og kandidat, Aarhus: TBA

Ansøgere til rytmisk og klassisk afdeling får besked om det nærmere tidspunkt for prøverne medio december.

Ansøgningsfrist Solistuddannelser: 1. februar 2021 kl. 12.00.
Tidspunkt for de rytmiske solistoptagelsesprøver: primo april
Tidspunkt for de klassiske solistoptagelsesprøver: medio april
De elektroniske solistoptagelsesprøver: primo april

Ansøgningsfrist Nomazz: TBA.

Ansøgningsfrist Videreuddannelser

Se ansøgningsfrister under Øvrige uddannelser / Videreuddannelser

Kontakt

Kontakt den relevante studiekoordinator ved spørgsmål til ansøgning eller optagelsesprøver.

Aalborg

Rytmisk/e-musik/korledelse – Anne Vilsen

Aarhus
Rytmisk (RM og RMB) – Jolle Jette Jensen
AM/Nomazz/D-RMB – Stine Vejen
Klassisk – Sara Adel Præstholm
E-musik/sangskrivning – Britta Sandell Casper

Info-møder

Der afholdes løbende informationsmøder om de forskellige uddannelser. Se mere her.

Klagevejledning

Se bekendtgørelsen over klager ved prøver og eksaminer.

Besked om optagelse

Du kan forvente at få endeligt svar på din ansøgning om optagelse på bachelor- og kandidatuddannelser omkring marts/april.

Koordinerede optagelsesprøver

Optagelsesprøverne til en række bacheloruddannelser på de danske musikkonservatorier er koordinerede. Det betyder, at du kan søge om optagelse på flere konservatorier samtidig i prioriteret rækkefølge.

Sprog

Det forventes at ansøgere til DJM kan gennemføre undervisning på dansk og/eller engelsk. Ansøgere fra Sverige, Norge, Island og Færøerne vil som udgangspunkt skulle følge undervisning på dansk.