Optagelse

For at blive optaget skal man til en optagelsesprøve, som er beskrevet i optagelseskravene.

Ansøgning

Ansøgning om optagelse på Det Jyske Musikkonservatoriums uddannelser foretages digitalt på studieoptag.dk.
Medio oktober åbnes der for ansøgning vdr. studieåret 23/24. Gå til ansøgningsskema her.

Studieoptag.dk er det fælles optagsystem for alle kulturministeriets uddannelser.
Bemærk: Vi anbefaler, at ansøgningen påbegyndes i god tid inden deadline i tilfælde af tekniske udfordringer eller behov for support fra konservatoriet. Den færdige og indsendte ansøgning skal være i systemet ved deadline (se fristen nedenfor).

Ansøgningsgebyr

Bemærk: Ansøgere skal betale et ansøgningsgebyr på 500 kr. Dette går til dækning af udgifter til afholdelse af prøver og kan ikke refunderes, med mindre ansøgningen annulleres inden ansøgningsdeadline den 1. december.

Ansøgningen er først gældende, når betalingen er registreret.

Ansøgningsfrister

Bachelor- og kandidatuddannelser: 1. december kl. 12.00.

Bemærk: Ansøgningsfrist til ny, rytmisk bacheloruddannelse i Holstebro: 16. januar 2023 kl. 12.00. (Der åbnes for ansøgning 5. december 2022.)

Hvis fristen falder på en lørdag, søndag eller helligdag, forlænges fristen til den førstkommende hverdag kl. 12.00.

Ansøgningsfrist Solistuddannelser: 1. marts 2023 kl. 12.00.
Der åbnes for ansøgning fra 2. december 2022.

Ansøgningsfrist Nomazz: 1. marts 2023 kl. 12.00.

Ansøgningsfrist Videreuddannelser

Se ansøgningsfrister under Øvrige uddannelser / Videreuddannelser

Optagelsesprøver

Hovedparten af optagelsesprøverne finder sted i januar og februar 2023.
Optagelsesprøverne afvikles normalt som beskrevet i optagelseskravene.
BEMÆRK: Ansøgere bosat uden for Danmark skal IKKE møde fysisk op til prøve på konservatoriet – i stedet afholdes prøven digitalt. Mere information kommer efter ansøgningsfristens udløb.

For klassiske ansøgere

For ansøgere bosiddende i Danmark (uanset nationalitet) vil hovedfagsprøven være med fremmøde i konservatoriets lokaler.
Hørelære vil være en mundtlig prøve på Zoom og musikteori en online-test i Moodle.
Til prøven i klaver udelades prima vista. Værker og skalaer (G-dur og H-mol melodisk) skal indspilles og uploades til f.eks. en lukket YouTube-kanal (eller andet sted, der ikke kræver abonnement eller login).  Linket til indspilningerne skal være os i hænde senest d. 28.12.2022 kl 12.00 og sendes på mail til: [email protected].

Ansøgere, som ikke er bosiddende i Danmark henvises til den engelsksprogede side om optag.


Datoer for afholdelse af prøver:
Elektronisk lyd og musik, Aalborg: 4., 5. og 6. januar 2023
Rytmisk bachelor og kandidat, Aalborg: 10., 11., 12. og 13. januar 2023
Rytmisk bachelor, Aalborg, 2. runde: Uge 6 2023
Rytmisk bachelor (1. runde), Aarhus: Uge 1, 2 og 3 i 2023
Rytmisk bachelor, Aarhus, 2. runde: Uge 6 2023
Rytmisk bachelor, Holstebro (ny!): Uge 6 2023
Rytmisk kandidat, Aarhus: Uge 3 i 2023
Almen Musikledelse (AM)-bachelor og kandidat, Aarhus: Uge 3 2023
Klassisk bachelor og kandidat, Aarhus: Januar 2023
Klassisk komposition, bachelor og kandidat, Aarhus: Januar 2023
Rytmisk komposition, kandidat, Aarhus:  januar 2023
Sangskrivning, bachelor og kandidat, Aarhus:  januar 2023
Elektronisk komposition DIEM, bachelor og kandidat, Aarhus:  januar 2023

Solist, klassiske uddannelser: april 2022
Solist, rytmiske uddannelser (Aarhus): april 2022

Ansøgere til rytmisk og klassisk afdeling får besked om det nærmere tidspunkt for prøverne medio december.

Kontakt

Kontakt den relevante studiekoordinator ved spørgsmål til ansøgning eller optagelsesprøver.

Aalborg

Rytmisk/e-musik/korledelse – Anne Vilsen

Aarhus
Rytmisk (RM/RMB) – Jolle Jette Jensen
Rytmisk (NOMAZZ/D-RMB) – Christian Therkelsen Agerbæk
AM –Christian Therkelsen Agerbæk
Klassisk – Sara Adel Præstholm
E-musik/sangskrivning – Britta Sandell Casper

Info-møder

Der afholdes løbende informationsmøder om de forskellige uddannelser. Se mere her.

Klagevejledning

Såfremt du har behov for at klage over en handling/bedømmelse i forbindelse med optagelsesprocessen, kan du kontakte  Christian Therkelsen Agerbæk.

Se bekendtgørelsen over klager ved prøver og eksaminer (bilag 1 – nederst i dokumentet).

Besked om optagelse

Du kan forvente at få endeligt svar på din ansøgning om optagelse på bachelor- og kandidatuddannelser omkring marts/april.

Koordinerede optagelsesprøver

Optagelsesprøverne til en række bacheloruddannelser på de danske musikkonservatorier er koordinerede. Det betyder, at du kan søge om optagelse på flere konservatorier samtidig i prioriteret rækkefølge.

Sprog

Det forventes at ansøgere til DJM kan gennemføre undervisning på dansk og/eller engelsk. Ansøgere fra Sverige, Norge, Island og Færøerne vil som udgangspunkt skulle følge undervisning på dansk.