Optagelse

For at blive optaget skal man til en optagelsesprøve, som er beskrevet i optagelseskravene.

Ansøgning

Ansøgning om optagelse på Det Jyske Musikkonservatoriums uddannelser foretages digitalt på studieoptag.dk.
Der er åbent for ansøgning vedrørende studieåret 24/25 fra d. 12. oktober.

Studieoptag.dk er det fælles optagsystem for alle kulturministeriets uddannelser.
Bemærk: Vi anbefaler, at ansøgningen påbegyndes i god tid inden deadline i tilfælde af tekniske udfordringer eller behov for support fra konservatoriet. Den færdige og indsendte ansøgning skal være i systemet ved deadline (se fristen nedenfor).

Udenlandske ansøgere til de ordinære uddannelser (BA/KA/solist) søger på samme vilkår som danske annsøgere. Udvekslingsstuderende (indvekslere/exchange students) søger på andre vilkår, se mere her.

Ansøgningsgebyr

Bemærk: Ansøgere skal betale et ansøgningsgebyr på 500 kr. Dette går til dækning af udgifter til afholdelse af prøver og kan ikke refunderes, med mindre ansøgningen annulleres inden ansøgningsdeadline.

Ansøgningen er først gældende, når betalingen er registreret.

Ansøgningsfrister

Bachelor- og kandidatuddannelser: 1. december kl. 12.00.
(Bachelor i Rytmisk Musik og Samskabelse: 20. marts 2024 kl. 12.00)

Ansøgningsfrist Solistuddannelser: 1. marts kl. 12.00.
Der åbnes for ansøgning fra 2. december 2023.

Ansøgningsfrist NOMAZZ: 1. marts 2024 kl. 12.00.
Hvis fristen falder på en lørdag, søndag eller helligdag, forlænges fristen til den førstkommende hverdag kl. 12.00.

Ansøgningsfrist Videreuddannelser
Se ansøgningsfrister under Øvrige uddannelser / Videreuddannelser

Optagelsesprøver

Se optagelseskrav (og eksempler på optagelselsesprøver i udvalgte fag) her.

Alle optagelsesprøver er som udgangspunkt med fysisk fremmøde på Det Jyske Musikkonservatorium.
Ansøgere fra EU/EØS-lande som ikke er bosiddende i Danmark:

 • Rytmisk Musik, Aalborg: Har mulighed for at gå til online optagelsesprøve.
 • Elektronisk Lyd og Musik, Aalborg: Har mulighed for at gå til online optagelsesprøve.
 • Rytmisk Musik og Samskabelse, Holstebro: Har mulighed for at gå til online Koncertprøve og prøve i Generelle Musikalske færdigheder.
  Samskabelsesprøven er med fysisk fremmøde i Holstebro.
 • Sangskrivning, Elektronisk Komposition, Rytmisk Komposition, Aarhus: Har mulighed for at gå til online optagelsesprøve.
 • Klassisk Komposition, Aarhus: Bacheloransøgere skal møde op fysisk i Aarhus. Ansøgere til Kandidat- og Solist-uddannelserne har mulighed for at gå til online optagelsesprøve.
 • Rytmisk Musik, Aarhus: Har mulighed for at gå til online optagelsesprøve.
  Deadline er torsdag d. 28. december 2023 for indsendelse af link med en video af en koncert (max. 10 minutters koncertprøve).
  Den pædagogiske prøve for eksterne kandidatansøgere til musikpædagogik er med fysisk fremmøde i Aarhus.
 • Rytmisk Musik og Bevægelse, Aarhus: Har mulighed for at gå til online Koncertprøve og prøve i Generelle Musikalske færdigheder.
  SDS-prøven er med fysisk fremmøde i Aarhus.
 • Almen Musikledelse, Aarhus: Har mulighed for at gå til 2. runde online (Individuel prøve og prøve i hørelære og teori).
  1. runde (Musikledelsesprøven og præsentation af hovedinstrument/sang) er med fysisk fremmøde i Aarhus.
  Den pædagogiske prøve for eksterne kandidatansøgere er med fysisk fremmøde i Aarhus.
 • Klassiske uddannelser, Aarhus: Alle møder fysisk op til alle prøver.

Datoer for afholdelse af prøver:

Aalborg:

 • Elektronisk lyd og musik: 4., 5. og 8. januar
 • Rytmisk bachelor og kandidat: 9., 10., 11. og 12. januar
 • Rytmisk bachelor (2. runde): Uge 5
 • Rytmisk solist: TBA

Aarhus:

 • Rytmisk bachelor (1. runde): uge 1, 2 og 3
 • Rytmisk bachelor (2. runde): uge 4
 • Rytmisk kandidat: uge 3 og 4
 • Almen Musikledelse, bachelor og kandidat: uge 3
 • NOMAZZ: 30. april og 1. maj
 • Rytmisk solist: marts/april 2024
 • Klassisk bachelor og kandidat: 4.-21. januar
 • Klassisk solist: 8.-12. april
 • Rytmisk komposition, kandidat: 11. januar
 • Rytmisk komposition, solist: 12. marts
 • Sangskrivning, bachelor og kandidat: 9. og 10. januar
 • Sangskrivning, solist: 14. marts
 • Elektronisk komposition, bachelor og kandidat: 16. og 17. januar
 • Elektronisk komposition, solist: 5. marts
 • Klassisk komposition, bachelor og kandidat: 11. og 12. januar
 • Klassisk komposition, solist: 20. marts

Holstebro:

 • Rytmisk bachelor: Uge 14

Ansøgere får besked om det nærmere tidspunkt for prøverne i uge 12.

Besked om optagelse

Du kan forvente at få endeligt svar på din ansøgning om optagelse på bachelor- og kandidatuddannelser medio marts.
Svar på solistoptagelsesprøver kan du forvente at få i maj/juni.

Kontakt

Kontakt den relevante studiekoordinator ved spørgsmål til ansøgning eller optagelsesprøver.

Aalborg

Rytmisk/e-musik/korledelse – Anne Vilsen

Aarhus
Rytmisk (RM/RMB) – Jolle Jette Jensen
Rytmisk (AM/NOMAZZ/D-RMB) – Christian Therkelsen Agerbæk
Klassisk – Sara Adel Præstholm
Elektronisk komposition/sangskrivning/ Rytmisk komposition – Britta Sandell Casper

Holstebro
Rytmisk – Christian Therkelsen Agerbæk

Info-møder

Der afholdes løbende informationsmøder om de forskellige uddannelser. Se mere her.

Klagevejledning

Såfremt du har behov for at klage over en handling/bedømmelse i forbindelse med optagelsesprocessen, kan du kontakte  Christian Therkelsen Agerbæk.

Se bekendtgørelsen over klager ved prøver og eksaminer (bilag 1 – nederst i dokumentet).

Koordinerede optagelsesprøver

Optagelsesprøverne til en række bacheloruddannelser på de danske musikkonservatorier er koordinerede. Det betyder, at du kan søge om optagelse på flere konservatorier samtidig i prioriteret rækkefølge.

Sprog

Det forventes at ansøgere til DJM kan gennemføre undervisning på dansk og/eller engelsk. Ansøgere fra Sverige, Norge, Island og Færøerne vil som udgangspunkt skulle følge undervisning på dansk.