Optagelse

For at blive optaget skal man til en optagelsesprøve, som er beskrevet i optagelseskravene.

Ansøgning

Ansøgning om optagelse på Det Jyske Musikkonservatoriums uddannelser foretages digitalt på studieoptag.dk.
Der er åbent for ansøgning vedrørende studieåret 24/25 fra oktober.

Studieoptag.dk er det fælles optagsystem for alle kulturministeriets uddannelser.
Bemærk: Vi anbefaler, at ansøgningen påbegyndes i god tid inden deadline i tilfælde af tekniske udfordringer eller behov for support fra konservatoriet. Den færdige og indsendte ansøgning skal være i systemet ved deadline (se fristen nedenfor).

OBS: Ved ansøgning til BA i Almen Musikledelse er det ikke muligt at fremvise musikalske færdigheder på et tredje instrument, selvom det står anført i ansøgningsskemaet.

Ansøgningsgebyr

Bemærk: Ansøgere skal betale et ansøgningsgebyr på 500 kr. Dette går til dækning af udgifter til afholdelse af prøver og kan ikke refunderes, med mindre ansøgningen annulleres inden ansøgningsdeadline den 1. december.

Ansøgningen er først gældende, når betalingen er registreret.

Ansøgningsfrister

Bachelor- og kandidatuddannelser: 1. december kl. 12.00.

Ansøgningsfrist Solistuddannelser: 1. marts kl. 12.00.
Der åbnes for ansøgning fra 2. december 2023.

Ansøgningsfrist NOMAZZ: 1. marts 2024 kl. 12.00.
Hvis fristen falder på en lørdag, søndag eller helligdag, forlænges fristen til den førstkommende hverdag kl. 12.00.

Ansøgningsfrist Videreuddannelser
Se ansøgningsfrister under Øvrige uddannelser / Videreuddannelser

Optagelsesprøver

Se optagelseskrav (og eksempler på optagelselsesprøver i udvalgte fag) her.

Hovedparten af optagelsesprøverne finder sted i januar og februar 2024.
BEMÆRK: Ansøgere bosat uden for Danmark skal IKKE møde fysisk op til prøve på konservatoriet – i stedet afholdes prøven digitalt. Mere information kommer efter ansøgningsfristens udløb.

For klassiske ansøgere
For ansøgere bosiddende i Danmark (uanset nationalitet) vil hovedfagsprøven være med fremmøde i konservatoriets lokaler.
Prøver i hørelære, teori og klaver vil  ligeledes være med fremmøde og som beskrevet i optagelseskravene.
Til prøven i klaver har vi på forhånd valgt F-dur og e-mol melodisk.

For rytmiske bachelor ansøgere som ikke er bosiddende i Danmark (Aarhus afdeling),
Vi inviterer til onlinemøde. Dato følger.
Ansøgere, som ikke er bosiddende i Danmark henvises til den engelsksprogede side om optag.

Datoer for afholdelse af prøver:

Aalborg:

 • Elektronisk lyd og musik: TBA
 • Rytmisk bachelor og kandidat: TBA
 • Rytmisk bachelor (2. runde): TBA
 • Kandidat rytmisk korledelse: TBA
 • Solist, rytmiske uddannelser: TBA

Aarhus:

 • Rytmisk bachelor (1. runde): TBA
 • Rytmisk bachelor (2. runde): TBA
 • Rytmisk kandidat: TBA
 • Solist, rytmiske uddannelser (Aarhus): Marts/april 2024
 • Almen Musikledelse (AM)-bachelor og kandidat: TBA
 • Klassisk bachelor og kandidat: TBA
 • Klassisk komposition, bachelor og kandidat: TBA
 • Solist, klassiske uddannelser: TBA
 • Rytmisk komposition, kandidat: TBA
 • Sangskrivning, bachelor og kandidat: TBA
 • Elektronisk komposition DIEM, bachelor og kandidat: TBA
 • NOMAZZ: TBA

Holstebro:

 • Rytmisk bachelor: TBA

Ansøgere til rytmisk og klassisk afdeling får besked om det nærmere tidspunkt for prøverne medio december.

Besked om optagelse

Du kan forvente at få endeligt svar på din ansøgning om optagelse på bachelor- og kandidatuddannelser medio marts.
Svar på solistoptagelsesprøver kan du forvente at få i maj/juni.

Kontakt

Kontakt den relevante studiekoordinator ved spørgsmål til ansøgning eller optagelsesprøver.

Aalborg

Rytmisk/e-musik/korledelse – Anne Vilsen

Aarhus
Rytmisk (RM/RMB) – Jolle Jette Jensen
Rytmisk (NOMAZZ/D-RMB) – Christian Therkelsen Agerbæk
AM – Christian Therkelsen Agerbæk
Klassisk – Sara Adel Præstholm
Elektronisk komposition/sangskrivning/ Rytmisk komposition – Britta Sandell Casper

Info-møder

Der afholdes løbende informationsmøder om de forskellige uddannelser. Se mere her.

Klagevejledning

Såfremt du har behov for at klage over en handling/bedømmelse i forbindelse med optagelsesprocessen, kan du kontakte  Christian Therkelsen Agerbæk.

Se bekendtgørelsen over klager ved prøver og eksaminer (bilag 1 – nederst i dokumentet).

Koordinerede optagelsesprøver

Optagelsesprøverne til en række bacheloruddannelser på de danske musikkonservatorier er koordinerede. Det betyder, at du kan søge om optagelse på flere konservatorier samtidig i prioriteret rækkefølge.

Sprog

Det forventes at ansøgere til DJM kan gennemføre undervisning på dansk og/eller engelsk. Ansøgere fra Sverige, Norge, Island og Færøerne vil som udgangspunkt skulle følge undervisning på dansk.