Optagelse

For at blive optaget skal man til en optagelsesprøve, som er beskrevet i optagelseskravene.

Ansøgning

Ansøgning om optagelse på Det Jyske Musikkonservatoriums uddannelser foretages digitalt på studieoptag.dk.
Gå til ansøgningsskema her.
Bemærk at ansøgningsskemaet til optag 2022 først er klar i efteråret 2021.

Studieoptag.dk er det fælles optagsystem for alle kulturministeriets uddannelser.
Bemærk: Vi anbefaler, at ansøgningen påbegyndes i god tid inden deadline i tilfælde af tekniske udfordringer eller behov for support fra konservatoriet. Den færdige og indsendte ansøgning skal være i systemet ved deadline (se fristen nedenfor).

Ansøgningsgebyr

Bemærk: Ansøgere skal betale et ansøgningsgebyr på 500 kr. Dette går til dækning af udgifter til afholdelse af prøver og kan ikke refunderes, med mindre ansøgningen annulleres inden ansøgningsdeadline den 1. december.

Ansøgningen er først gældende, når betalingen er registreret.

Ansøgningsfrister

Bachelor- og kandidatuddannelser: 1. december kl. 12.00.

Hvis fristen falder på en lørdag, søndag eller helligdag, forlænges fristen til den førstkommende hverdag kl. 12.00.

Ansøgningsfrist Solistuddannelser: 1. marts 2022 kl. 12.00.

Ansøgningsfrist Nomazz: TBA.

Ansøgningsfrist Videreuddannelser

Se ansøgningsfrister under Øvrige uddannelser / Videreuddannelser

Optagelsesprøver

Hovedparten af optagelsesprøverne finder sted i januar og februar 2022.
Optagelsesprøverne afvikles normalt som beskrevet i optagelseskravene.
De opdaterede optagelseskrav for optag 2022 offentliggøres til efteråret 2021.


Datoer for afholdelse af prøver:
Elektronisk lyd og musik, Aalborg: 5.-7. samt 10. januar 2022
Rytmisk bachelor og kandidat, Aalborg: 11.-14. januar 2022
Rytmisk bachelor, Aalborg, 2. runde: Uge 6
Rytmisk bachelor, Aarhus, 1. runde: Januar 2022
Rytmisk bachelor, Aarhus, 2. runde: TBA
Almen Musikledelse (AM)-bachelor, Aarhus: Januar 2022
Rytmisk kandidat, Aarhus: Februar 2022
Klassisk bachelor og kandidat, Aarhus: Januar 2022
Klassisk komposition, bachelor og kandidat, Aarhus: Januar 2022
Rytmisk komposition, kandidat, Aarhus: TBA
Sangskrivning, bachelor og kandidat, Aarhus: TBA
Elektronisk komposition DIEM, bachelor og kandidat, Aarhus: TBA

Solist, alle uddannelser: TBA

Ansøgere til rytmisk og klassisk afdeling får besked om det nærmere tidspunkt for prøverne medio december.

Kontakt

Kontakt den relevante studiekoordinator ved spørgsmål til ansøgning eller optagelsesprøver.

Aalborg

Rytmisk/e-musik/korledelse – Anne Vilsen

Aarhus
Rytmisk (RM/RMB) – Jolle Jette Jensen
Rytmisk (NOMAZZ/D-RMB) – Christian Therkelsen Agerbæk
AM – Stine Vejen
Klassisk – Sara Adel Præstholm
E-musik/sangskrivning – Britta Sandell Casper

Info-møder

Der afholdes løbende informationsmøder om de forskellige uddannelser. Se mere her.

Klagevejledning

Såfremt du har behov for at klage over en handling/bedømmelse i forbindelse med optagelsesprocessen, kan du kontakte  Christian Therkelsen Agerbæk.

Se bekendtgørelsen over klager ved prøver og eksaminer (bilag 1 – nederst i dokumentet).

Besked om optagelse

Du kan forvente at få endeligt svar på din ansøgning om optagelse på bachelor- og kandidatuddannelser omkring marts/april.

Koordinerede optagelsesprøver

Optagelsesprøverne til en række bacheloruddannelser på de danske musikkonservatorier er koordinerede. Det betyder, at du kan søge om optagelse på flere konservatorier samtidig i prioriteret rækkefølge.

Sprog

Det forventes at ansøgere til DJM kan gennemføre undervisning på dansk og/eller engelsk. Ansøgere fra Sverige, Norge, Island og Færøerne vil som udgangspunkt skulle følge undervisning på dansk.