Optagelse

For at blive optaget skal man til en optagelsesprøve, som er beskrevet i optagelseskravene.

Ansøgning

Ansøgning om optagelse på Det Jyske Musikkonservatoriums uddannelser foretages digitalt på studieoptag.dk.
Gå til ansøgningsskema her.

Studieoptag.dk er det fælles optagsystem for alle kulturministeriets uddannelser.
Bemærk: Vi anbefaler, at ansøgningen påbegyndes i god tid inden deadline i tilfælde af tekniske udfordringer eller behov for support fra konservatoriet. Den færdige og indsendte ansøgning skal være i systemet ved deadline (se fristen nedenfor).

Ansøgningsgebyr

Bemærk: Ansøgere skal betale et ansøgningsgebyr på 500 kr. Dette går til dækning af udgifter til afholdelse af prøver og kan ikke refunderes, med mindre ansøgningen annulleres inden ansøgningsdeadline den 1. december.

Ansøgningen er først gældende, når betalingen er registreret.

Ansøgningsfrister

Bachelor- og kandidatuddannelser: 1. december kl. 12.00.

Hvis fristen falder på en lørdag, søndag eller helligdag, forlænges fristen til den førstkommende hverdag kl. 12.00.

Ansøgningsfrist Solistuddannelser: 1. februar 2021 kl. 12.00.
Tidspunkt for de rytmiske solistoptagelsesprøver: afventer pga COVID 19
Tidspunkt for de klassiske solistoptagelsesprøver: afventer pga COVID 19
De elektroniske solistoptagelsesprøver: afventer – info kommer i marts

Ansøgningsfrist Nomazz: 1. marts 2021 kl. 12.00

Ansøgningsfrist Videreuddannelser

Se ansøgningsfrister under Øvrige uddannelser / Videreuddannelser

Optagelsesprøver

Hovedparten af optagelsesprøverne finder sted i januar og februar 2021.
Optagelsesprøverne afvikles normalt som beskrevet i optagelseskravene;

Bemærk dog at der for 2021 grundet Covid-19 er foretaget en række ændringer i forhold til beskrivelserne i optagelseskravene.

Under menuen “Optagelsesprøver” er der en nærmere beskrivelse af disse ændringer i henholdsvis Aarhus og Aalborg. Gå direkte til beskrivelser her:
Optagelsesprøver Aarhus
Optagelsesprøver Aalborg


Datoer for afholdelse af prøver:
Elektronisk lyd og musik, Aalborg: 7., 11. og 12. januar 2021
Rytmisk bachelor og kandidat, Aalborg, 1. runde: 13.-15. januar 2021
Rytmisk bachelor og kandidat, Aalborg, 2. runde: 8.-12. februar 2021
Rytmisk bachelor, Aarhus, 1. runde: 5.-15. januar 2021
Rytmisk bachelor, Aarhus, 2. runde: 8.-12. februar 2021
Almen Musikledelse (AM)-bachelor, Aarhus: 13.-15. januar 2021
Rytmisk kandidat, Aarhus: Februar 2021
Klassisk bachelor og kandidat, Aarhus: 4.-17. januar 2021
Klassisk komposition, bachelor og kandidat, Aarhus: 13.-14. januar 2021
Rytmisk komposition, kandidat, Aarhus: 15. januar 2021
Sangskrivning, bachelor og kandidat, Aarhus: 12.-13. januar 2021
Elektronisk komposition DIEM, bachelor og kandidat, Aarhus: 11.-12. januar 2021

Ansøgere til rytmisk og klassisk afdeling får besked om det nærmere tidspunkt for prøverne medio december.

Ansøgere til sangskrivning og elektronisk komposition får besked medio december, om de kommer videre til 2. runde og samtale i januar.

Kontakt

Kontakt den relevante studiekoordinator ved spørgsmål til ansøgning eller optagelsesprøver.

Aalborg

Rytmisk/e-musik/korledelse – Anne Vilsen

Aarhus
Rytmisk (RM og RMB) – Jolle Jette Jensen
AM/Nomazz/D-RMB – Stine Vejen
Klassisk – Sara Adel Præstholm
E-musik/sangskrivning – Britta Sandell Casper

Info-møder

Der afholdes løbende informationsmøder om de forskellige uddannelser. Se mere her.

Klagevejledning

Såfremt du har behov for at klage over en handling/bedømmelse i forbindelse med optagelsesprocessen, kan du kontakte  Christian Therkelsen Agerbæk.

Se bekendtgørelsen over klager ved prøver og eksaminer (bilag 1 – nederst i dokumentet).

Besked om optagelse

Du kan forvente at få endeligt svar på din ansøgning om optagelse på bachelor- og kandidatuddannelser omkring marts/april.

Koordinerede optagelsesprøver

Optagelsesprøverne til en række bacheloruddannelser på de danske musikkonservatorier er koordinerede. Det betyder, at du kan søge om optagelse på flere konservatorier samtidig i prioriteret rækkefølge.

Sprog

Det forventes at ansøgere til DJM kan gennemføre undervisning på dansk og/eller engelsk. Ansøgere fra Sverige, Norge, Island og Færøerne vil som udgangspunkt skulle følge undervisning på dansk.