Optagelse

For at blive optaget skal man til en optagelsesprøve, som er beskrevet i optagelseskravene.

Ansøgning

Ansøgning om optagelse på Det Jyske Musikkonservatoriums uddannelser foretages digitalt på studieoptag.dk
Studieoptag.dk er det fælles optagsystem for alle kulturministeriets uddannelser.

Ansøgningsgebyr

Bemærk: Ansøgere skal betale et ansøgningsgebyr på 500 kr. Dette går til dækning af udgifter til afholdelse af prøver og kan ikke refunderes, med mindre ansøgningen annulleres inden ansøgningsdeadline den 1. december.

Ansøgningen er først gældende, når betalingen er registreret.

Ansøgningsfrister

Bachelor- og kandidatuddannelser: 1. december kl. 12.00.

Hvis fristen falder på en lørdag, søndag eller helligdag, forlænges fristen til den førstkommende hverdag kl. 12.00.

Optagelsesprøverne finder sted i januar og februar 2020.

Elektronisk lyd og musik, Aalborg: 6.-7. januar 2020
Rytmisk bachelor, Aalborg: 8.-9. januar 2020
Rytmisk bachelor, Aarhus: 9.-17. januar 2020
Klassisk: Aarhus, januar 2020
Almen musikpædagog (AM), Aarhus: 8.-9. januar 2020

Ansøgere til rytmisk og klassisk afdeling får besked om det nærmere tidspunkt for prøverne medio december. Ansøgere til elektronisk musik (DIEM) og sangskrivning modtager medio december en informationsmail om optagelsesproceduren. Udvælgelse foretages medio januar og optagelsesprøver/samtaler foregår i februar.

Solistuddannelser: 1. februar 2020 kl. 12.00.
Tidspunkt for de rytmiske solistoptagelsesprøver: primo april
Tidspunkt for de klassiske solistoptagelsesprøver: medio april
De elektroniske solistoptagelsesprøver: primo april

Nomazz: 1. marts 2020.

Videreuddannelser

Se ansøgningsfrister under Øvrige uddannelser / Videreuddannelser

Info-møder

Der afholdes løbende informationsmøder om de forskellige uddannelser. Se mere her.

Klagevejledning

Se bekendtgørelsen over klager ved prøver og eksaminer.

Besked om optagelse

Du kan forvente at få endeligt svar på din ansøgning om optagelse på bachelor- og kandidatuddannelser omkring marts/april.

Koordinerede optagelsesprøver

Optagelsesprøverne til en række bacheloruddannelser på de danske musikkonservatorier er koordinerede. Det betyder, at du kan søge om optagelse på flere konservatorier samtidig i prioriteret rækkefølge.

Sprog

Det forventes at ansøgere til DJM kan gennemføre undervisning på dansk og/eller engelsk. Ansøgere fra Sverige, Norge, Island og Færøerne vil som udgangspunkt skulle følge undervisning på dansk.