Hørelære

”Musikpædagog med hørelære” er en to-årig kandidatuddannelse, hvor du får specialiseret viden, færdigheder og kompetencer til at begå dig som musikpædagog på højeste niveau. Uddannelsen sigter i øvrigt på at gøre dig i stand til at indgå som en entreprenant drivkraft i musiklivet. Du kommer til at færdes i tværfaglige miljøer, som giver dig en bred musikforståelse.

Tværgående samarbejder

Der er et tæt samarbejde med DJM’s rytmiske og elektroniske afdelinger, som jævnligt inddrager klassiske instrumentalister og sangere i deres projekter, ligesom der også er gode muligheder for dig for at søge samarbejde med studerende fra disse afdelinger. Endvidere er der rige muligheder for korsang og ensemblespil i mange forskellige sammenhænge og stilarter.

De pædagogiske uddannelser foregår i samarbejde med musikskoler og MGK-kurser i regionen.

Undervisere

Underviserne er erfarne musikere og hørelærepædagoger, som har arbejdet med området i adskillige år.

Kandidat (2 år)

Alle kandidatuddannelser omfatter entreprenørskab og afsluttes med kandidatprojekt.

Udover hovedområdet Hørelære omfatter ”Musikpædagog med hørelære” (cand.musicae) egne færdigheder, pædagogiske færdigheder, klaver, musikteori og teoretisk pædagogik.

Se mere om uddannelsens indhold i studieplanen (MMus Musikpædagog, hørelære) under den samlede oversigt over de klassiske studieplaner.

Ansøgere til uddannelsen har typisk en uddannelsesbaggrund som klassisk musiker eller en pædagogisk uddannelse som fx AM (Almen Musikpædagog). Optagelse kræver en relevant bacheloreksamen og en bestået optagelsesprøve.