Rytmisk Musik og Samskabelse

Rytmisk Musik og Samskabelse er en 3-årig bacheloruddannelse, hvor den studerende udvikler sine musikalske og kunstneriske færdigheder og styrker sin evne til at indgå i kreative samarbejder med andre aktører.

Rytmisk Musik og Samskabelse er en helt ny uddannelse, som Det Jyske Musikkonservatorium tilbyder på sin nye campus i Holstebro fra efteråret 2023.

Som studerende får du viden, færdigheder og kompetencer til at begå dig som musiker, underviser og ”samskaber”. Uanset om du primært optræder i en rolle som performer,  som komponist/arrangør eller som producer er det inddragende og kreative samarbejde i centrum.

Uddannelsen tilbyder et bredt spektrum af undervisning, tværæstetiske projekter og koncerter samt praktikker, der rækker ud over konservatoriets egne rammer.

Samskabelse og tværæstetiske samarbejder

Som eksempler på hvad ”Samskabelse” og ”tværæstetiske samarbejder” går ud på kan nævnes:

  • at udvikle og igangsætte musikalske og kunstneriske projekter, som inddrager grupper af mennesker, der ikke normalt er kunstneriske aktører, f.eks. småbørnsmødre, borgere på plejehjem, ansatte på virksomheder etc.
  • at deltage i projekter og aktiviteter, der allerede foregår i lokalområdet, f.eks. Lars Greves ’Resonerende rum’
  • at indgå i nordatlantiske samarbejdsprojekter med aktører fra Grønland, Island og Færøerne. Det kan være i form af regulære instrumentale undervisningspraktikker eller projekter der inddrager og inspirerer nye målgrupper, f.eks. i grønlandske bygder.
  • at samarbejde på forskellige måder med danserne fra Den Danske Scenekunstskole, der også flytter til Holstebro

Du kan se en nærmere beskrivelse af to konkrete samskabelsesprojekter her.
Og du kan møde to unge musikere, der som studerende har arbejdet med samskabelse, i denne video:

Ansøgning

For at blive optaget på uddannelsen skal du til en optagelsesprøve.
Prøverne ligger i uge 6, 2023, og bliver afholdt i Aarhus.
Optagelseskravene finder du på siden Optagelseskrav.

Ansøgning om optagelse på Det Jyske Musikkonservatoriums uddannelser foretages digitalt på studieoptag.dk.
Der ér åbent for ansøgning nu.

Ansøgningsfrist: 16. januar 2023

Online informationsmøde

Der har tidligere været afholdt et fysisk informationsmøde om uddannelsen i Holstebro.
Alle interesserede er velkomne ved et online informationsmøde torsdag d. 5. januar kl. 16.00-18.00.
Læs mere om mødet her.

Fysiske rammer

I de første år får uddannelsen base på Bisgaard Mark, som i forvejen rummer musikskole, orkesterefterskole, symfoniorkester, sangkraftcenter og musiksal samt MGK MidtVest. Senere forventes det, at musikkonservatoriet flytter til nye lokaler sammen med danseuddannelsen fra Den Danske Scenekunstskole.

Se mere om de fysiske rammer her.

Første år optages seks studerende, over de følgende år udvides til i alt 30 studiepladser, fordelt over fem årgange, idet uddannelsen også får en kandidat-overbygning.

Mere info

Der kommer løbende mere info om uddannelsen på denne side, bl.a. henvisning til en detaljeret studieplan, undervisere m.m.

Kontakt evt. studieleder Linda Kaul Steffensen: [email protected], eller konstitueret rektor Keld Hosbond: [email protected].