Rytmisk Musik og Samskabelse

Rytmisk Musik og Samskabelse er en 3-årig bacheloruddannelse, hvor du udvikler dine musikalske og skabende færdigheder og styrker din evne til at indgå i kreative samarbejder med andre aktører.

Rytmisk Musik og Samskabelse er en ny uddannelse, som Det Jyske Musikkonservatorium tilbyder på sin nye campus i Holstebro siden efteråret 2023.

Som studerende får du viden, færdigheder og kompetencer til at begå dig som skabende og udøvende musiker, som underviser og som ”samskaber”. Uanset om du primært ser dig selv i rollen som sangskriver/komponist/arrangør eller som producer eller som performer er det inddragende og kreative samarbejde i centrum.

I løbet af uddannelsen kommer du til at skabe en række projekter sammen med andre, både med musikere og med andre kunstnere og med samarbejdspartnere fra helt andre sektorer. Uddannelsen tilbyder et bredt spektrum af fag, der understøtter dette arbejde.

Samskabelse og skabende samarbejder

Som eksempler kan nævnes:

  • at skabe musikalske, kunstneriske eller tværgående projekter, som inddrager grupper af mennesker, der ikke normalt er kunstneriske aktører, f.eks. småbørnsmødre, borgere på plejehjem, ansatte på virksomheder etc.
  • at deltage som skabende og udøvende kunstner i projekter og aktiviteter, der allerede foregår i lokalområdet, i samarbejde med andre kulturaktører og kulturinstitutioner
  • at deltage som skabende og udøvende musiker i tværkunstneriske projekter som fx film- eller teaterproduktion
  • at skabe projekter sammen med dansere fra Den Danske Scenekunstskoles BA-uddannelse i Holstebro

Du kan se eksempler på konkrete samskabelsesprojekter her.
Og du kan se en lille pixi-introduktion til Samskabelse på Instagram, lavet af en af de nuværende studerende.

Artikel om uddannelsen

Studielederen og en underviser fra uddannelsen fortæller om den i en artikel i fagbladet Musikskolen fra februar 2024. Her kan du læse mere om uddannelsens helt særlige profil, om samskabelse, om det skabende element i uddannelse og om de fremtidige jobmuligheder.

Ansøgning

For at blive optaget på uddannelsen skal du til en optagelsesprøve.
Prøverne ligger i april, nærmere oplysninger følger.
Optagelseskravene finder du på siden Optagelseskrav.

Ansøgning om optagelse på Det Jyske Musikkonservatoriums uddannelser foretages digitalt på studieoptag.dk.

Ansøgningsfrist: 1. december 2024 kl. 12.00.
Alle er velkomne til at søge.

Informationsmøde

I løbet af november vil der blive afholdt et informationsmøde (sandsynligvis online).
Læs mere om alle informationsmøder ved DJM her.

Fysiske rammer

I de første år har uddannelsen base i musikcampus-miljøet på Bisgaardmark. Miljøet rummer musikskole, orkesterefterskole, MGK MidtVest, symfoniorkester, sangkraftcenter og musiksal.

Se mere om de fysiske rammer her.

Mere info

Se studieplanen her. Der kommer en revideret studieplan 1. marts 2024.

Kontakt evt. studieleder Signe Bisgaard: [email protected], eller rektor Keld Hosbond: [email protected], for yderligere oplysninger.