Musikteori

Det Jyske Musikkonservatorium tilbyder som det eneste konservatorium i Danmark en bachelor- og kandidatuddannelse i musikteori. Uddannelsen giver den studerende kompetencer til at begå sig som musikteoretiker og musikpædagog på højeste niveau.

Som studerende på musikteori vil du færdes i tværfaglige miljøer, som giver dig en bred musikforståelse inden for alle genrer.

Teori og praksis

Uddannelsen er ikke kun teoretisk men også praktisk orienteret, hvorved den i en vis udstrækning adskiller sig fra universiteternes musikteoretiske uddannelser. Der udbydes eksempelvis fag som ensembleledelse, instrumentation, akustik, programmering m.m.

En åben studieordning giver dig god plads til selv at forme indholdet. Du kan fx sigte mod undervisning og formidling eller mod forskning og specialisering.

Tværgående samarbejder

Der er et tæt samarbejde med DJM’s rytmiske og elektroniske afdelinger, som jævnligt inddrager klassiske instrumentalister og sangere i deres projekter, ligesom der også er gode muligheder for dig for at søge samarbejde med studerende fra disse afdelinger. Endvidere er der rige muligheder for korsang og ensemblespil i mange forskellige sammenhænge og stilarter.

De pædagogiske uddannelser foregår i samarbejde med musikskoler og MGK-kurser i regionen.

Undervisere

Underviserne er erfarne musikteoretikere som har arbejdet med både teori og praksis, eksempelvis i form af instrumentationsopgaver o.lign.

Bachelor (3 år)

På bacheloruddannelsen (BMus Musikteori) får du viden, færdigheder og kompetencer til at begå dig som musikteoretiker og musikpædagog og som entreprenant deltager i musiklivet. Bachelor-delen afsluttes med et bachelorprojekt.

Fagene er delt op i fire områder:

  • Hovedområde: Hovedfaget Musikteori samt fag der understøtter dette
  • Pædagogik: Fag hvor du formidler og underviser samt fag der understøtter dette
  • Almene fag: Grundlæggende musikteoretiske fag
  • Entreprenørskab: Fag og projekter, hvor du får erfaring som iværksætter m.m.

Kandidat (2 år)

Alle kandidatuddannelser (cand.musicae) omfatter entreprenørskab og afsluttes med kandidatprojekt.

Kandidatuddannelsen “Musikpædagog, Musikteori” giver desuden specialiseret viden, færdigheder og kompetencer til at begå sig som musikteoretiker og som musikpædagog på højeste niveau.

Fra bacheloruddannelsen er det også muligt at søge ind på kandidatuddannelsen i hørelære eller korledelse. På disse kandidatuddannelser er der dog intet instrumentalt hovedfag.

Studieplaner

Bachelor-, kandidat- og solistuddannelserne er nøje beskrevet i hver sin studieplan, som du kan finde her.