Udveksling

Internationalt samarbejde er en helt central del af Det Jyske Musikkonservatoriums virke. Samarbejdet betyder bl.a. at der typisk er mellem 50 og 70 udenlandske studerende på DJM, fordelt på en række forskellige uddannelser.

Det betyder også, at der er gode muligheder for at du selv kan komme til udlandet og studere i kortere eller længere tid.

Hvornår

At tage på udveksling kan være en stor oplevelse både fagligt og personligt.

DJM anbefaler generelt, at studerende på bachelor-niveau tager på udveksling på 3. eller 5. semester, og at studerende på kandidat-niveau tager på udveksling på 2. eller 3. semester.

Udvekslingsprogrammer på DJM

Erasmus

Erasmus+ er EU’s mobilitetsprogram for videregående uddannelser og støtter udveksling af studerende, undervisere og ansatte i EU’s medlemslande samt Island, Liechtenstein, Makedonien, Norge, Serbien og Tyrkiet.

Der kan ansøges om to typer ophold:

  1. Studieophold og praktikophold (kun for studerende)
  2. Undervisningsophold og træningsophold (for både undervisere og ansatte)

Nordplus

Nordplus er Nordisk Ministerråds mobilitetsprogram, der støtter udveksling af studerende og undervisere mellem de nordiske lande (Island, Norge, Sverige, Finland og Danmark) og de baltiske lande (Estland, Letland og Litauen).

Studerende kan få tilskud til to forskellige typer af udveksling:

  1. Studieophold eller praktik i et andet Nordplus-land i 1-12 måneder
  2. Ekspres-mobilitet: Kortvarige studieophold på under 1 måneds varighed i et andet Nordplus-land

Uden for Europa

Som studerende på DJM er det desuden muligt at benytte DJM’s omfattende globale netværk til at komme på udveksling uden for Europa.

DJM-studerende har tidligere studeret et eller flere semestre i lande som USA, Kina, Japan, Brasilien, Sydafrika, Mali, Canada, Argentina og Tyrkiet.

For mere information samt ansøgningsprocedure, kontakt Line Berg: [email protected]

International kandidatuddannelse

Udover udsendelse til udenlandske konservatorier tilbyder DJM i samarbejde med Sibelius Akademiet i Helsinki og Kungliga Musikhögskolan i Stockholm en internationale kandidatuddannelse, hvor en del af uddannelsen læses på DJM og en del på et af partner-konservatorierne:

Nordisk Master i Jazz (NOMAZZ)

Uddannelsen læses med engelsk som hovedsprog og henvender sig til såvel danske som internationale studerende. Beskrivelsen af uddannelsen (følg linket til den engelske hjemmeside) er derfor på engelsk.

Internationale projekter

DJM deltager i en lang række internationale projekter og samarbejder, som for nogles vedkommende også involverer studerende. Du kan få et overblik her (foreløbig via viderestilling til DJM’s engelsksprogede hjemmeside).