Klassisk komposition

Som komponiststuderende på DJM vil du med udgangspunkt i dit eget kompositoriske virke blive indført i en bred vifte af fag og projekter, der danner afsæt for dine egne valg og ambitioner i forhold til videre studier og en fremtidig karriere.

Studiemiljø

Komposition på DJM er del af et levende miljø, som fremmer initiativ og engagement. Du er sikret en bred berøringsflade, hvor du kan få ting til at ske i samarbejde med dine medstuderende og med aktører uden for huset.

Fordi DJM huser både klassiske, rytmiske og elektroniske studerende er det muligt for dig at prøve kræfter med forskellige projekter og med mange måder at udtrykke dig på kunstnerisk.

Samtidsmusik

DJM har et stort fokus på samtidsmusik, blandt andet gennem muligheden for at specialisere sig i samtidsmusik på de klassiske instrumenter. Konservatoriet lægger desuden ofte hus til eksterne projekter, der har samtidsmusikken som centrum, fx med samarbejdspartnere som AUT (Aarhus Unge Tonekunstnere), SPOR festival og Århus Sinfonietta.

Underviserne

Underviserne på komposition har stor erfaring og godt gang i internationale karrierer. DJM prioriterer desuden masterclasses med prominente navne fra ind- og udland, både komponister, solister og ensembler – for nylig bl.a. Friction Quartet (US), Francois Sarhan (FR) og Joanna Bailie (GB).

Undervisningen bygger på stolte traditioner; tidligere professorer og undervisere inkluderer Per Nørgård, Karl Aage Rasmussen og Bent Sørensen.

Bachelor (3 år)

Bacherloruddannelsen i klassisk komposition er bygget op med fokus på udvikling af dine kompositoriske og tekniske færdigheder. Du beskæftiger dig desuden med formidling af musik i kor- og ensembleledelse og i huskomponistpraktik. Uddannelsen afsluttes med et bachelorprojekt.

Fagene er delt op i fire områder:

  • Hovedområde: Fag hvor du er udøvende samt fag der understøtter dette
  • Pædagogik: Fag hvor du formidler og underviser samt fag der understøtter dette
  • Almene fag: Grundlæggende musikteoretiske fag
  • Entreprenørskab: Fag og projekter, hvor du får erfaring som iværksætter m.m.

Kandidat (2 år)

Uddannelsen er bygget op om et konstant fokus på faget komposition. Uddannelsens hovedområde indeholder endvidere mulighed for specialisering afhængig af din profil indenfor områder som instrumentation, performance eller andet relevant støttefag.

Entreprenørskab giver dig relevante redskaber til at kunne forvalte dine kunstneriske kvaliteter gennem bl.a. selvledelse og iværksætteri.

Studiet afsluttes med kandidatprojektet, der defineres af dig selv ud fra egne interesser og behov, og som fungerer som din specialisering inden for det kompositoriske område.

Solist (2 år)

Efter kandidatuddannelsen er det muligt at søge ind på en to-årig solistuddannelse (advanced postgraduate diploma), inkl. evt. studieophold i udlandet. Uddannelsen kræver optagelsesprøve, og den afsluttes med en offentlig koncert.

Studieplaner

Bachelor-, kandidat- og solistuddannelserne er nøje beskrevet i hver sin studieplan. Find den relevante studieplan i den samlede oversigt over alle studieplaner for Elektronisk, Komposition og Sangsrkivning her.