Diplom/Master-uddannelser

Det Jyske Musikkonservatorium tilbyder som det eneste danske konservatorium i alt fire videreuddannelser, der hver især giver en helhedsorienteret uddannelse.

60 ECTS – deltidsstudier

Uddannelserne udbydes efter bekendtgørelse om diplom- og masteruddannelser på Kulturministeriets område (nr. 1089 af 16. november 2005). Uddannelserne er alle betalingsuddannelser.

Fire stærke tilbud

Der er tale om to diplomuddannelser og to masteruddannelser som matcher forskellige dele af musiklivets behov:

For organister, m.v

For friskole-, efterskole-, folkeskole- og pædagogområdet

Ansøgning

Ansøgning foregår digitalt via studieoptag.dk (systemet åbnes for ansøgninger i efteråret 2023).

Ansøgningsfrister

Gældende for optag til studieåret 2024/25:

Aalborg

 • Masteruddannelse i Rytmisk korledelse:
  Der er åbent for ansøgning fra december 2023
  Ansøgningsfrist: 1. marts 2024

Aarhus

 • Diplomuddannelse i Rytmisk Musik og Bevægelse:
  Der er åbent for ansøgning fra december 2023
  Ansøgningsfrist: 22. maj 2024
 • Diplom- og masteruddannelse i Kirkemusik:
  Der er åbent for ansøgning fra oktober 2023.
  Ansøgningsfrist: 1. december 2023

Informationsmøder

Se aktuelle informationsmøder her eller under de enkelte uddannelser.

Adgangskrav

Fælles adgangskrav for alle uddannelser er minimum to års relevant erhvervserfaring.

Deltagerbetaling

Aktuelle priser for undervisning og eksamen (deltagerbetaling) – bemærk at prisændringer undervejs i uddannelsesforløbet kan forekomme:

Diplomuddannelser: Et samlet diplomforløb koster kr. 47.940 kr./ 6.400 Euro i deltagerbetaling ekskl. undervisningsmaterialer. Der betales pr. semester (11.985 kr.).

Masteruddannelser: Et samlet masterforløb koster 53.800 kr./ 7.300 Euro ekskl. undervisningsmateriale.

Særlige regler for ledige og revalidender.

Generelt om betaling for uddannelsen

Betalingen dækker din deltagelse i undervisningen én gang samt potentielt tre eksamensforsøg. Der betales semestervis. Betalingen skal være modtaget inden studiestart/semesterstart og frist for betaling er henholdsvis den 30. juni og 31. december. Betaling er en forudsætning for, at den studerende kan begynde på studiet/semesteret. Konservatoriet forbeholder sig ret til at foretage prisændringer.

Udgifter, der ikke er inkluderet i deltagerbetalingen

Enkelte dele af uddannelsesforløbet kan blive afviklet som projekter, der ikke er omfattet af deltagerbetalingen, for eksempel i forbindelse med studierejser og lign. Udgifter til undervisningsmaterialer er ikke omfattet af deltagerbetalingen. Afhængig af uddannelsens art kan der påregnes en udgift i størrelsesordenen 2–3.000 kr. Der skal desuden påregnes udgifter til ophold og transport i forbindelse med evt. praktik.

Refusion af betaling

Refundering af betaling kan finde sted i forbindelse med skriftlig framelding af faget. Afmeldingen skal dog være DJM i hænde senest den 15. september/15. februar.

Forbehold for igangsætning af uddannelsen

Uddannelsen udbydes under forudsætning af et tilstrækkeligt antal studerende.