Børnemusik

Uddannelsen i børnemusik er meget praksisorienteret og kan bruges som fx underviser i musikskoler, børnehaver, idrætsforeninger og kirker. Desuden kan du undervise folkeskolelærere, pædagoger og andre i børnemusik. Jobmulighederne er særdeles gode.

Ledelsesfag

Faget Børnemusik er et selvstændigt ledelsesfag på den rytmiske uddannelse i Aalborg, som består af undervisning og en del praktik. Faget kan kun vælges på kandidatniveau.

Uddannelsen

Fokus er på den udøvende del, men du får også grundlæggende viden om pædagogiske, didaktiske og psykologiske teorier og metoder.

Som studerende har du adgang til veludstyrede lokaler og en stor sal, som er optimal til fx børnekoncerter.

Du kan vælge børnemusik på følgende uddannelseslinje:

  • Rytmisk Musik (Aalborg). På denne uddannelseslinje kan børnemusik vælges som supplerende hovedfag på kandidatuddannelsen