Sang, Dans og Spil (SDS)

Sang, Dans og Spil (SDS) er et hovedfag på bacheloruddannelsen RMB (Rytmisk musik og bevægelse). Faget SDS kan desuden tilvælges som del af kandidaten på RM samt på solistniveau.

Du får grundlæggende musikalske og tekniske færdigheder inden for sang, dans og spil, du lærer at skabe og improvisere bevægelse til musik og musik til bevægelse, og du får udviklet en kropsligt funderet forståelse for sammenhængen mellem musik og bevægelse.

Ydermere får du fornemmelse for fagets sociale og kommunikative aspekter: at stimulere, styrke og lette muligheden for at være sammen om at synge, danse og spille på en kreativ og ikke-elitær måde.

(For at se videoen bedes du acceptere marketingcookies. Cookie deklaration nederst på siden.)

I SDS arbejder vi meget med afrikanske musik- og dansekulturer. Vi studerer og praktiserer trommespil, dans, sang m.m. især fra Afrika men også fra andre steder i verden.

SDS stræber efter kommunikation og synergi mellem musikere og dansere; mod at give dansere en dybere forståelse for musik og mod at give musikere en dybere forståelse for dans. Rytmisk musik er oprindeligt tæt forbundet med kroppens bevægelser – og dermed med dans.

Du kan vælge SDS på en af disse uddannelseslinjner: