Efteruddannelser

Generel info

Det Jyske Musikkonservatorium har mange års erfaring på efteruddannelsesområdet, og vi tilbyder gerne vores assistance.

Vi kan eksempelvis lave individuelle kurser i aktiverings- eller revalideringssammenhænge; samtlige musiklærere fra en skole kan rekvirere et særligt sammenspilskursus; eller du kan få internetbaseret supervision, hvor du optager video af din praksis og på den baggrund får input fra en af vores undervisere.

Beskriv dine behov for faglige input, og vi vil forsøge at imødekomme ønskerne.

Ved rekvirerede kurser er timeprisen kr. 1.130
Ved netbaseret supervision er timeprisen kr. 950