Trommer

Som trommestuderende på Det Jyske Musikkonservatorium bliver du en del af et levende og mangfoldigt studiemiljø, hvor du ud over undervisning i dit hovedfag og andre grundfag deltager i tværgående projekter både i og uden for huset.

Du arbejder tæt sammen med dine medstuderende, og derigennem udvider du dit netværk og får ny inspiration. Den daglige undervisning suppleres bl.a. med sammenspilsprojekter med både interne og eksterne aktører, der hele tiden stiller dig over for nye udfordringer.

I trommeundervisningen fordyber du dig i dit hovedfag og udforsker trommespillets forskellige udtryksmuligheder.

Du kan vælge trommer som hovedinstrument på en af følgende uddannelseslinjer: