Klaver

DJM har et internationalt klavermiljø med et stort antal recitals og samarbejdsprojekter med professionelle ensembler og orkestre.

Underviserne udgør tilsammen et stærkt team, der i vid udstrækning supplerer hinanden. Der bliver lagt vægt på samarbejde og vidensdeling: Mange har to hovedfagslærere, der bliver jævnligt afholdt interne master classes, og de studerende overværer hinandens undervisning.

Studiemiljø

Du kommer til at være en del af et rigt og fagligt udfordrende studiemiljø, hvor alle facetter af et professionelt liv som pianist vil blive dyrket. Kammermusik spiller en vigtig rolle, og du får mulighed for at deltage i studieture og ved klaverfestivaler, både på DJM og ved andre konservatorier. Lejlighedsvis arrangerer DJM masterclasses med internationale kunstnere.

Klaverklassen ved DJM har en stærk tradition for sammenhold, og de studerende er særdeles aktive medspillere i planlægningen af de fælles faglige projekter.

(For at se videoen bedes du acceptere marketingcookies. Cookie deklaration nederst på siden.)

Tværgående samarbejder

Derudover er der et tæt samarbejde med DJM’s rytmiske og elektroniske afdelinger, der jævnligt inddrager klassiske musikere i deres projekter. Og du har som klassisk musiker også gode muligheder for selv at finde samarbejdspartnere blandt de rytmiske og elektroniske studerende. Pianister bruges desuden ofte som akkompagnetører på DJM.

De pædagogiske uddannelser foregår i tæt samarbejde med hovedfagslærerne samt med musikskoler, MGK’er og andre talentmiljøer i regionen.

Solistopgaver

Gennem auditions har du mulighed for at blive udvalgt til solistopgaver med både symfoniorkestre og kammerorkestre. I DJM’s koncertsale er der rig lejlighed til at spille og forberede sig til koncerter og auditions.

Valgfrihed

På DJM har vi fokus på det kunstneriske medborgerskab og ønsker at bringe kunstneriske processer i spil i vores omverden. På både bachelor- og kandidatuddannelserne tilbydes valgfag med dette formål, mens andre valgfag understøtter det tværgående samarbejde, det pædagogiske arbejde eller giver mulighed for specialisering inden for fx samtidsmusik og kammermusik.

Underviserne

Underviserne er musikere med stor international erfaring som både solister og kammermusikere.

Soloundervisningen tager udgangspunkt i den enkelte studerendes behov og niveau.

Bachelor (3 år)

På bacheloruddannelsen (BMus Klassisk klaver) får du viden, færdigheder og kompetencer til at begå dig som musiker, musikpædagog og entreprenant deltager i musiklivet. Bachelor-delen afsluttes med et bachelorprojekt.

Fagene er delt op i følgende områder:

  • Hovedområde: Fag hvor du er udøvende samt fag der understøtter dette
  • Pædagogik: Fag hvor du formidler og underviser samt fag der understøtter dette
  • Almene fag: Grundlæggende musikteoretiske fag
  • Entreprenørskab: Fag og projekter, hvor du får erfaring som iværksætter m.m.
  • Valgfag: Fag, som giver dig mulighed for specialisering inden for dine interesser

Kandidat (2 år)

Kandidatuddannelsen (cand.musicae) giver dig specialiseret viden, færdigheder og kompetencer til at begå dig som musiker og som musikpædagog på højeste niveau. Uddannelsen afsluttes med et kandidatprojekt.

Uddannelsens indhold:

  • Hovedinstrument
  • Kammermusik
  • Entreprenørskab
  • Valgfag

Fra bacheloruddannelsen er det også muligt at søge ind på kandidatuddannelsen i hørelære eller korledelse. På disse kandidatuddannelser er der dog intet instrumentalt hovedfag.

Solist (2 år)

Efter kandidatuddannelsen er det muligt at søge ind på en to-årig solistuddannelse (advanced postgraduate diploma). Uddannelsen kræver optagelsesprøve, og den afsluttes med en offentlig koncert. En soliststuderende ved DJM gennemgår et forløb, som har til formål at uddanne musikere og komponister på højeste kunstneriske niveau. Solistuddannelsen sætter den studerende i stand til at udføre selvstændigt kunstnerisk udviklingsarbejde og tager sigte på et virke i det internationale musikliv.

Studieplaner

Bachelor-, kandidat- og solistuddannelserne er nøje beskrevet i hver sin studieplan, som du kan finde her.