Studieordninger

Uddannelsernes overordnede indhold, formål og uddannelsesmæssige rammer er samlet beskrevet i studieordningerne.

Studieordningerne fortæller imidlertid ikke noget konkret om de enkelte uddannelser.

En mere detaljeret beskrivelse af de enkelte uddannelser, herunder indhold, omfang, ECTS-point osv. findes i studieplanerne.

Studieplanerne findes via menuen ”Studieplaner”.

Gældende studieordninger

Studieordning for bacheloruddannelser
Studieordning for kandidatuddannelse som musiker
Studieordning for kandidatuddannelse som musikpædagog
Studieordning for kandidatuddannelse som komponist
Studieordning for solistuddannelsen