Bachelorbevis

Retningslinjer for udstedelse af Bachelorbevis til tidligere studerende

Musikkonservatoriernes Rektorer (MUR), har besluttet, jfr. § 27, stk. 9 i bekendtgørelse om bachelor-, kandidat og solistuddannelser ved musikkonservatorierne og Operaakademiet, at bachelorbevis kan udstedes til tidligere studerende, der har afsluttet en 4- eller 5-årig grunduddannelse i henhold til § 1 stk. 1 i dagældende bekendtgørelse nr. 193 af 23. marts 1995 om uddannelserne ved musikkonservatorierne og Operaakademiet eller har afsluttet en eventuel nyere uddannelse af mindst 3 års varighed, jf. § 33 a i ændringsbekendtgørelse nr. 777 af 9. oktober 1997.