Strygeinstrumenter

Du kan studere violin, bratsch, cello eller bas på DJM, som har et rigt strygermiljø med kammermusik og strygerorkester. Hertil kommer samarbejdsprojekter med professionelle symfoniorkestre og ensembler. Lejlighedsvis kan der også være mulighed for at deltage i en opera-opsætning, og vi får jævnligt besøg af Internationale kunstnere, bl.a. i forbindelse med masterclasses.

(For at se videoen bedes du acceptere marketingcookies. Cookie deklaration nederst på siden.)

Tværgående samarbejder

Desuden er der et tæt samarbejde med DJM’s rytmiske og elektroniske afdelinger. De inddrager jævnligt strygere i deres projekter, og du har som klassisk stryger også gode muligheder for at finde samarbejdspartnere blandt de rytmiske og elektroniske studerende.

De pædagogiske strygeruddannelser foregår i samarbejde med musikskoler og MGK-kurser i regionen.

Valgfrihed

På DJM har vi fokus på det kunstneriske medborgerskab og ønsker at bringe kunstneriske processer i spil i vores omverden. På både bachelor- og kandidatuddannelserne tilbydes valgfag med dette formål, mens andre valgfag understøtter det tværgående samarbejde, det pædagogiske arbejde eller giver mulighed for specialisering inden for fx samtidsmusik og kammermusik.

Solistopgaver

Gennem auditions har du mulighed for at blive udvalgt til solistopgaver med både symfoniorkestre og kammerorkestre. I DJM’s koncertsale er der rig lejlighed til at spille og forberede sig til koncerter og auditions.

Underviserne

Alle undervisere er musikere med stor erfaring som både solister, kammermusikere og orkestermusikere, også internationalt.

(For at se videoen bedes du acceptere marketingcookies. Cookie deklaration nederst på siden.)

Bachelor (3 år)

På bacheloruddannelsen (BMus Orkestermusik) får du viden, færdigheder og kompetencer til at begå dig som orkestermusiker, musikpædagog og entreprenant deltager i musiklivet. Bachelor-delen afsluttes med et bachelorprojekt.

Fagene er delt op i følgende områder:

  • Hovedområde: Fag, hvor du er udøvende samt fag, der understøtter dette
  • Pædagogik: Fag, hvor du formidler og underviser samt fag, der understøtter dette
  • Almene fag: Grundlæggende musikteoretiske fag
  • Entreprenørskab: Fag og projekter, hvor du får erfaring som iværksætter m.m.
  • Valgfag: Fag, som giver dig mulighed for specialisering inden for dine interesser

Kandidat (2 år)

Kandidatuddannelsen (cand.musicae) giver dig specialiseret viden, færdigheder og kompetencer til at begå dig som musiker og som musikpædagog på højeste niveau. Uddannelsen afsluttes med et kandidatprojekt.

Uddannelsens indhold:

  • Hovedinstrument
  • Kammermusik
  • Entreprenørskab
  • Valgfag

Fra bacheloruddannelsen er det også muligt at søge ind på kandidatuddannelsen i hørelære eller korledelse. På disse kandidatuddannelser er der dog intet instrumentalt hovedfag.

Solist (2 år)

Efter kandidatuddannelsen er det muligt at søge ind på en to-årig solistuddannelse (advanced postgraduate diploma). Uddannelsen kræver optagelsesprøve, og den afsluttes med en offentlig koncert. En soliststuderende ved DJM gennemgår et forløb, som har til formål at uddanne musikere og komponister på højeste kunstneriske niveau. Solistuddannelsen sætter den studerende i stand til at udføre selvstændigt kunstnerisk udviklingsarbejde og tager sigte på et virke i det internationale musikliv.

Studieplaner

Bachelor-, kandidat- og solistuddannelserne er nøje beskrevet i hver sin studieplan, som du kan finde her.