Ledige og revalidender

Særligt aftaleskema

Hvis du optages efter reglerne for ledige og revalidender, er det en forudsætning for studiestart, at der udfyldes et særligt aftaleskema mellem konservatoriet og det jobcenter/kommune/anden aktør, som den optagelsessøgende hører under. Kontakt din sagsbehandler for yderligere informationer.

Deltagerbetaling

Se aktuelle satser for videreuddannelser her.

Generelt om betaling for uddannelsen

Såfremt du er ledig eller revalidend dækkes udgiften til uddannelse efter konkret aftale af dit Jobcenter/din kommune/anden aktør, hvor regningen sendes til. Betalingen dækker din deltagelse i undervisningen én gang samt potentielt tre eksamensforsøg. Der betales semestervist. Betalingen skal være modtaget inden studiestart/semesterstart og frist for betaling er henholdsvis den 31. juli og 31. december. Såfremt betaling ikke er foretaget rettidigt, fremsendes en rykker i henholdsvis uge 32 og uge 2. Betaling er en forudsætning for, at den studerende kan begynde på studiet/semesteret. Konservatoriet forbeholder sig ret til at foretage prisændringer.

Udgifter, der ikke er inkluderet i deltagerbetalingen

Enkelte dele af uddannelsesforløbet kan blive afviklet som projekter, der ikke er omfattet af deltagerbetalingen, for eksempel i forbindelse med studierejser og lign. Udgifter til undervisningsmaterialer er ikke omfattet af deltagerbetalingen. Afhængig af uddannelsens art kan der påregnes en udgift i størrelsesordenen 2–3.000 kr. Der skal desuden påregnes udgifter til ophold og transport i forbindelse med evt. praktik.

Refusion af betaling

Refundering af betaling kan finde sted i forbindelse med skriftlig framelding af faget. Afmeldingen skal dog være DJM i hænde senest den 15. september/15. februar.

Forbehold for igangsætning af uddannelsen

Konservatoriets videreuddannelser udbydes under forudsætning af et tilstrækkeligt antal studerende.