Orgel/Kirkemusik

Uddannelserne i kirkemusik tilbyder et bredt spektrum af fag, der med fokus på både teoretiske og praktiske færdigheder forbereder dig til et varieret arbejdsliv som organist. Kirkemusik har et aktivt og entreprenant studiemiljø, og den daglige undervisning suppleres af blandt andet masterclasses, tværfaglige indslag og studieture.

Studiemiljø

Du bliver del af et rigt og aktivt miljø med stort sammenhold blandt de studerende og med jævnlige koncerter og sammenkomster. På ugentlige fællestimer fremfører alle studerende værker for hinanden og får kritik af både undervisere og medstuderende.

Med delelærer-ordringen har alle mindst to forskellige undervisere i deres hovedfag, og man møder også andre undervisere med fokus på deres respektive specialer. Det sikrer kvalitet og afveksling i undervisningen.

Valgfrihed

På DJM har vi fokus på det kunstneriske medborgerskab og ønsker at bringe kunstneriske processer i spil i vores omverden. På både bachelor- og kandidatuddannelserne tilbydes valgfag med dette formål, mens andre valgfag understøtter det tværgående samarbejde, det pædagogiske arbejde eller giver mulighed for specialisering inden for fx samtidsmusik og kammermusik.

(For at se videoen bedes du acceptere marketingcookies. Cookie deklaration nederst på siden.)

Koncerter og solistopgaver

Kirkemusikere er meget koncertaktive. Hvert år afholdes BrassOrganic, hvor messingblæsere og orgelstuderende giver koncert sammen i Symfonisk Sal med kunstmusikken og salens store Klais-orgel i fokus.

Derudover arrangeres der både interne og eksterne koncerter, som giver mulighed for at afprøve mange forskellige instrumenter, også uden for Aarhus-området. Desuden er der en årlig rejse til instrumenter i udlandet.

Kirkemusikere bruges gerne som akkompagnatører på DJM.

Gennem auditions har du mulighed for at blive udvalgt til solistopgaver med professionelle symfoniorkestre og kammerensembler.

På studietur til Hamborg. Se mere her.

Bachelor (3 år)

Bacheloruddannelsen i kirkemusik har fokus på fagene kunstspil, kirkespil og korledelse. Supplerende fag som musikteori og hørelære støtter udviklingen af dit musikalske håndværk og din forestillingsevne. Bacheloruddannelsen afsluttes med et bachelorprojekt.

Fagene er delt op i følgende områder:

  • Hovedområde: Fag hvor du er udøvende samt fag der understøtter dette
  • Pædagogik: Fag hvor du formidler og underviser samt fag der understøtter dette
  • Almene fag: Grundlæggende musikteoretiske fag
  • Entreprenørskab: Fag og projekter, hvor du får erfaring som iværksætter m.m.
  • Valgfag: Fag, som giver dig mulighed for specialisering inden for dine interesser

Kandidat (2 år)

Kandidatuddannelsen (cand.musicae) giver dig specialiseret viden, færdigheder og kompetencer til at begå dig som musiker og som musikpædagog på højeste niveau. Uddannelsen afsluttes med et kandidatprojekt.

Uddannelsens indhold:

  • Hovedinstrument
  • Kammermusik
  • Entreprenørskab
  • Valgfag

Solist (2 år)

Efter kandidatuddannelsen er det muligt at søge ind på en to-årig solistuddannelse (advanced postgraduate diploma). Uddannelsen kræver optagelsesprøve, og den afsluttes med en offentlig koncert. En soliststuderende ved DJM gennemgår et forløb, som har til formål at uddanne musikere og komponister på højeste kunstneriske niveau. Solistuddannelsen sætter den studerende i stand til at udføre selvstændigt kunstnerisk udviklingsarbejde og tager sigte på et virke i det internationale musikliv.

Studieplaner

Bachelor-, kandidat- og solistuddannelserne er nøje beskrevet i hver sin studieplan, som du kan finde her.