Orgel/Kirkemusik

Uddannelserne i kirkemusik tilbyder et bredt spektrum af fag, der med fokus på både teoretiske og praktiske færdigheder forbereder dig til et varieret arbejdsliv som organist. Kirkemusik har et aktivt og entreprenant studiemiljø, og den daglige undervisning suppleres af blandt andet masterclasses, tværfaglige indslag og studieture.

Studiemiljø

Du bliver del af et rigt og aktivt miljø med stort sammenhold blandt de studerende og med jævnlige koncerter og sammenkomster. På ugentlige fællestimer fremfører alle studerende værker for hinanden og får kritik af både undervisere og medstuderende.

Med delelærer-ordringen har alle mindst to forskellige undervisere i deres hovedfag, og man møder også andre undervisere med fokus på deres respektive specialer. Det sikrer kvalitet og afveksling i undervisningen.

Koncerter og solistopgaver

Kirkemusikere er meget koncertaktive. Hvert år afholdes BrassOrganic, hvor messingblæsere og orgelstuderende giver koncert sammen i Symfonisk Sal med kunstmusikken og salens store Klais-orgel i fokus.

Derudover arrangeres der både interne og eksterne koncerter, som giver mulighed for at afprøve mange forskellige instrumenter, også uden for Aarhus-området. Desuden er der en årlig rejse til instrumenter i udlandet.

Kirkemusikere bruges gerne som akkompagnatører på DJM.

Gennem auditions har du mulighed for at blive udvalgt til solistopgaver med professionelle symfoniorkestre og kammerensembler.

Bachelor (3 år)

Bacheloruddannelsen i kirkemusik har fokus på fagene kunstspil, kirkespil og korledelse. Supplerende fag som musikteori og hørelære støtter udviklingen af dit musikalske håndværk og din forestillingsevne. Bacheloruddannelsen afsluttes med et bachelorprojekt.

Fagene er delt op i fire områder:

  • Hovedområde: Fag hvor du er udøvende samt fag der understøtter dette
  • Pædagogik: Fag hvor du formidler og underviser samt fag der understøtter dette
  • Almene fag: Grundlæggende musikteoretiske fag
  • Entreprenørskab: Fag og projekter, hvor du får erfaring som iværksætter m.m.

Kandidat (2 år)

Kandidatuddannelsen i kirkemusik kræver en relevant bacheloreksamen. Du vil få specialiseret viden, færdigheder og kompetencer til at begå dig som kirkemusiker på højeste niveau.

Alle kandidatuddannelser (cand.musicae) omfatter entreprenørskab og afsluttes med kandidatprojekt.

På kandidaten skal du vælge imellem følgende specialiseringer:

Læs mere om de enkelte specialiseringer via ovenstående links.

Solist (2 år)

Efter kandidatuddannelsen er det muligt at søge ind på en to-årig solistuddannelse (advanced postgraduate diploma), inkl. evt. studieophold i udlandet. Uddannelsen kræver optagelsesprøve, og den afsluttes med en offentlig koncert.

Studieplaner

Bachelor-, kandidat- og solistuddannelserne er nøje beskrevet i hver sin studieplan. Find den relevante studieplan i den samlede oversigt over alle klassiske studieplaner her.