AM – Almen musikledelse (Aarhus)

AM i Aarhus er den bredeste musiklæreruddannelse på konservatoriet. Du bliver indført i en alsidig vifte af fag og projekter og erhverver dig viden, færdigheder og kompetencer til at begå dig som underviser og musiker. Uddannelsen er bygget op, så der helt fra begyndelsen er fokus på udviklingen af såvel pædagogiske som instrumentale færdigheder. AM udbydes som både bachelor og kandidat på DJM.

Klassisk og rytmisk

Både klassiske og rytmiske musikere kan vælge AM. Da selve uddannelsen netop fordrer at du orienterer dig bredt, vil du modtage undervisning inden for såvel klassiske som rytmiske fagområder, uanset om dit hovedinstrument er rytmisk eller klassisk.

Dit netværk vil brede sig vidt, og du vil opleve at kunne facilitere og deltage i tværgående projekter i hele DJM’s fagmiljø.

(For at se videoen bedes du acceptere marketingcookies. Cookie deklaration nederst på siden.)

At være AM’er

Som AM-studerende skal du arbejde alsidigt og entreprenant, og du vil få en stor berøringsflade. Samtidig bliver du del af et socialt og levende studiemiljø med andre AM’ere, som har et sammenhold, der rækker ud over studietiden.

Travlhed er der også efter studiet. En AM’er mangler sjældent arbejde efter endt uddannelse, fordi AM’ere med deres alsidige og solide faglighed er eftertragtede i musiklivet.

AM i 50 år

I efteråret 2022 var det 50 år siden, AM-uddannelsen blev oprettet. Du kan læse mere her om baggrunden for oprettelsen af uddannelsen, om uddannelsens betydning for musikskolerne i dag samt et interview med en studerende fra den allerførste årgang i 1972 og to studerende anno 2022.

På uddannelsen indgår der også praktikforløb (obligatorisk efterskolepraktik). Læs her om to studerendes frivillige praktikophold på Holstebro Musikskole i januar 2023.

Bachelor (3 år)

På bacheloruddannelsen i AM (BMus Almen Musikledelse) begynder du hurtigt at undervise forskellige hold i blandt andet kor og sammenspil, samtidig med at du selv får undervisning i fx hørelære, musikteori og dit hovedinstrument. Der er altså fokus på, at du erhverver dig både udøvende og undervisningsmæssige kompetencer.

Uddannelsens hovedområde defineres af Musikpædagogik og ledelse, som kombinerer forskellige fagdiscipliner: Kor-,  ensemble- og sammenspilsledelse, der alle udforsker det pædagogiske fagfelt inden for diverse vokale og instrumentale konstellationer. Hertil kommer Grundlæggende Musikformidling, hvor du arbejder med at kunne skabe musik og relationer med forskellige målgrupper.

Fagene i uddannelsen er delt op i områderne:

  • Hovedområde: Fag, hvor den studerende fordyber sig i sin musikpædagogiske, ledelsesmæssige og kunstneriske udvikling
  • Valgfag: Fag, som giver mulighed for specialisering inden for pædagogiske og kunstneriske områder
  • Almene fag: Støttefag med en historisk-teoretisk vinkel
  • Fællesmodul: Modul, som vil skabe den bedst mulige studiestart og kvalificere den studerendes kunstneriske valg og projekter
  • Entreprenørskab: Fag og projekter, hvor den studerende får erfaring som iværksætter, leder af dynamiske processer og redskaber til karrierehåndtering
  • Bachelorprojekt: Studiet afsluttes med bachelorprojektet, en specialisering, som den studerende selv definerer ud fra egne interesser og behov

Kandidat (2 år)

Kandidatuddannelsen i AM (MMus Almen musikpædagogik/musikledelse) bygger oven på de færdigheder og kompetencer, du har erhvervet dig på bacheloruddannelsen.

Foruden dit hovedinstrument, som kan være enten klassisk eller rytmisk, fordyber du dig i valgfag, der sikrer dig en specialisering inden for dine interesseområder. Valgfagene kan fx være korledelse, sangskrivning, hørelære eller hovedinstrumentpædagogik og indeholder et formidlingsaspekt og et pædagogisk forløb.

Fagene i uddannelsen er delt op i områderne:

  • Hovedområde: Fag, hvor den studerende er udøvende og fag, der understøtter dette aspekt
  • Valgfag: Fag og projekter, som enten understøtter et udøvende, skabende eller pædagogisk virke
  • Entreprenørskab: Fag og projekter, hvor den studerende fordyber sig i rollen som iværksætter, leder af dynamiske processer og desuden får udbygget redskaberne til karrierehåndtering
  • Kandidatprojekt: Foruden selve projektet undervises der i form af vejledning og fag der forbereder den studerende på projektarbejdet.

Studieplaner

Bachelor: AM – Almen musikledelse
Kandidat: AM – Almen musikledelse