Slagtøj

Undervisningen i klassisk slagtøj bygger på solide traditioner og et grundigt indblik i europæisk og amerikansk orkesterspil samt i traditionel musik rundt omkring i verden. Du vil møde mange forskellige traditioner og får på den baggrund mulighed for at udvikle din personlige kreativitet og finde din egen vej blandt de mange retninger, en moderne slagtøjsmusiker kan bevæge sig inden for.

Undervisningens indhold

Undervisningen omfatter solo- og gruppeundervisning, jævnlige masterclasses med internationale kunstnere og andre særlige projekter samt deltagelse i RAMA Percussion Ensemble. Desuden deltagelse i fællesprojekter med de øvrige orkestermusikere på DJM og i samarbejdsprojekter med professionelle symfoniorkestre og ensembler.

Gennem auditions har du mulighed for at blive udvalgt til solistopgaver med professionelle symfoniorkestre og kammerorkestre. Du får også mulighed for at gå til prøve-auditions på andre institutioner og lokaliteter end DJM og dermed få træning i at spille på instrumenter, du ikke omgås til daglig.

På solist-overbygningen har du mulighed for at specialisere dig i marimba og i teater-percussion.

Valgfrihed

På DJM har vi fokus på det kunstneriske medborgerskab og ønsker at bringe kunstneriske processer i spil i vores omverden. På både bachelor- og kandidatuddannelserne tilbydes valgfag med dette formål, mens andre valgfag understøtter det tværgående samarbejde, det pædagogiske arbejde eller giver mulighed for specialisering inden for fx samtidsmusik og kammermusik.

Undervisere

Lederen af slagtøjsafdelingen, lektor Henrik Knarborg, arbejder også med forskningsprojekter og er en efterspurgt underviser ved internationale masterclasses. Henrik er desuden fast tilknyttet Aarhus Sinfonietta.

Øvrige undervisere er: Mathias Friis-Hansen (Det Kgl. Kapel), Simon W. Sigfusson (Aalborg Symfoniorkester) og Anders Lynghøj (Aarhus Symfoniorkester).

Bachelor (3 år)

På bacheloruddannelsen (BMus Orkestermusik) får du viden, færdigheder og kompetencer til at begå dig som orkestermusiker, musikpædagog og entreprenant deltager i musiklivet. Bachelor-delen afsluttes med et bachelorprojekt.

Fagene er delt op i følgende områder:

  • Hovedområde: Fag hvor du er udøvende samt fag der understøtter dette
  • Pædagogik: Fag hvor du formidler og underviser samt fag der understøtter dette
  • Almene fag: Grundlæggende musikteoretiske fag
  • Entreprenørskab: Fag og projekter, hvor du får erfaring som iværksætter m.m.
  • Valgfag: Fag, som giver dig mulighed for specialisering inden for dine interesser

Kandidat (2 år)

Kandidatuddannelsen (cand.musicae) giver dig specialiseret viden, færdigheder og kompetencer til at begå dig som musiker og som musikpædagog på højeste niveau. Uddannelsen afsluttes med et kandidatprojekt.

Uddannelsens indhold:

  • Hovedinstrument
  • Kammermusik
  • Entreprenørskab
  • Valgfag

Fra bacheloruddannelsen er det også muligt at søge ind på kandidatuddannelsen i hørelære eller korledelse. På disse kandidatuddannelser er der dog intet instrumentalt hovedfag.

Solist (2 år)

Efter kandidatuddannelsen er det muligt at søge ind på en to-årig solistuddannelse (advanced postgraduate diploma). Uddannelsen kræver optagelsesprøve, og den afsluttes med en offentlig koncert. En soliststuderende ved DJM gennemgår et forløb, som har til formål at uddanne musikere og komponister på højeste kunstneriske niveau. Solistuddannelsen sætter den studerende i stand til at udføre selvstændigt kunstnerisk udviklingsarbejde og tager sigte på et virke i det internationale musikliv.

Studieplaner

Bachelor-, kandidat- og solistuddannelserne er nøje beskrevet i hver sin studieplan, som du kan finde her.