Messingblæsere

Du kan på DJM studere trompet, horn, basun og tuba. Som messingstuderende bliver du del af et levende musikmiljø med kammermusik, symfoni- og harmoniorkester og samarbejdsprojekter med professionelle ensembler og orkestre. Undervisning på hovedinstrumentet suppleres med masterclasses med internationale kunstnere, og der vil lejlighedsvis også være mulighed for at deltage i en opera-opsætning.

(For at se videoen bedes du acceptere marketingcookies. Cookie deklaration nederst på siden.)

Tværgående samarbejder

Orkesterinstrumenterne har et tæt samarbejde med DJM’s rytmiske og elektroniske afdelinger, der jævnligt inddrager klassiske musikere i deres projekter, bl.a. i DJM’s big band. Og du har som klassisk musiker også gode muligheder for selv at finde samarbejdspartnere blandt de rytmiske og elektroniske studerende.

De pædagogiske uddannelser foregår i samarbejde med musikskoler og MGK-kurser i regionen.

Valgfrihed

På DJM har vi fokus på det kunstneriske medborgerskab og ønsker at bringe kunstneriske processer i spil i vores omverden. På både bachelor- og kandidatuddannelserne tilbydes valgfag med dette formål, mens andre valgfag understøtter det tværgående samarbejde, det pædagogiske arbejde eller giver mulighed for specialisering inden for fx samtidsmusik og kammermusik.

Solistopgaver

Gennem auditions har du mulighed for at blive udvalgt til solistopgaver med både symfoniorkestre og kammerorkestre. I DJM’s koncertsale er der rig lejlighed til at spille og forberede sig til koncerter og auditions.

Underviserne

Alle underviserne er musikere med stor erfaring som både solister, kammermusikere og orkestermusikere, også internationalt. De fleste er nuværende eller tidligere solo-spillere i professionelle danske orkestre og ensembler. De to professorer er internationalt efterspurgte undervisere ved masterclasses m.m.

Soloundervisningen tager udgangspunkt i den enkelte studerendes behov og niveau.

Bachelor (3 år)

På bacheloruddannelsen (BMus Orkestermusik) får du viden, færdigheder og kompetencer til at begå dig som orkestermusiker, musikpædagog og entreprenant deltager i musiklivet. Bachelor-delen afsluttes med et bachelorprojekt.

Fagene er delt op i følgende områder:

  • Hovedområde: Fag hvor du er udøvende samt fag der understøtter dette
  • Pædagogik: Fag hvor du formidler og underviser samt fag der understøtter dette
  • Almene fag: Grundlæggende musikteoretiske fag
  • Entreprenørskab: Fag og projekter, hvor du får erfaring som iværksætter m.m.
  • Valgfag: Fag, som giver dig mulighed for specialisering inden for dine interesser

Kandidat (2 år)

Kandidatuddannelsen (cand.musicae) giver dig specialiseret viden, færdigheder og kompetencer til at begå dig som musiker og som musikpædagog på højeste niveau. Uddannelsen afsluttes med et kandidatprojekt.

Uddannelsens indhold:

  • Hovedinstrument
  • Kammermusik
  • Entreprenørskab
  • Valgfag

Fra bacheloruddannelsen er det også muligt at søge ind på kandidatuddannelsen i hørelære eller korledelse. På disse kandidatuddannelser er der dog intet instrumentalt hovedfag.

(For at se videoen bedes du acceptere marketingcookies. Cookie deklaration nederst på siden.)

Solist (2 år)

Efter kandidatuddannelsen er det muligt at søge ind på en to-årig solistuddannelse (advanced postgraduate diploma). Uddannelsen kræver optagelsesprøve, og den afsluttes med en offentlig koncert. En soliststuderende ved DJM gennemgår et forløb, som har til formål at uddanne musikere og komponister på højeste kunstneriske niveau. Solistuddannelsen sætter den studerende i stand til at udføre selvstændigt kunstnerisk udviklingsarbejde og tager sigte på et virke i det internationale musikliv.

Studieplaner

Bachelor-, kandidat- og solistuddannelserne er nøje beskrevet i hver sin studieplan, som du kan finde her.