Elektronisk komposition

Som studerende i elektronisk komposition bliver du en del af et unikt miljø af nysgerrige og nyskabende elektroniske komponister. Uddannelsen er meget efterspurgt og har rødder tilbage i 1986 med etableringen af DIEM, som var et nationalt center for elektronisk musik. .

Med udgangspunkt i dit eget kompositoriske virke bliver du indført i en bred vifte af fag og projekter, der danner afsæt for dine egne valg i forhold til et videre studie og en fremtidig karriere.

Lige fra starten af studiet er der stort fokus på dine kompositoriske og tekniske færdigheder. Senere kommer der også fokus på formidling af musik, såvel praktisk som teoretisk.

Studiefaciliteter

Du har adgang til top professionelle studiefaciliteter baseret på Intel Mac’s med Logic Pro som sequensermiljø og med bl.a. 5.1 surround arbejdsstationer. Studierne er fuldt udstyret med moderne professionelt software og hardware udover forskellige sensorsystemer og andre utraditionelle brugerflader til brug ved skræddersyede musikapplikationer.

(For at se videoen bedes du acceptere marketingcookies. Cookie deklaration nederst på siden.)

Studiemiljø

De studerende kommer med meget forskellige baggrunde, hvilket sikrer et mangfoldigt og inspirerende miljø på de elektroniske uddannelser.

Uddannelsen har et tæt samarbejde med konservatoriets rytmiske og klassiske studerende, som jævnligt inddrager elektroniske musikere og komponister i deres projekter.

I løbet af et semester er der typisk flere besøg af gæsteundervisere og/eller kunstnere fra udlandet, som afholder koncerter og workshops.

Bachelor (3 år)

På bacheloruddannelsen får du viden, færdigheder og kompetencer til at begå dig som elektronisk komponist og underviser. Uddannelsen afsluttes med et bachelorprojekt.

Udannelsen er delt op i fire områder:

  • Hovedområde: Fag hvor du arbejder med komposition samt fag der understøtter dette
  • Pædagogik: Fag hvor du formidler og underviser
  • Almene fag: Musikhistoriske og reflekterende fag
  • Entreprenørskab: Her arbejdes med at sætte din musik i relation til andre mennesker

Kandidat (2 år)

På kandidatuddannelsen i elektronisk komposition specialiserer du dig yderligere som elektronisk komponist på højeste niveau. Undervisningen foregår i et kunstnerisk og forskningsbaseret studiemiljø, hvor du får udbygget dine kompetencer til selvstændigt at kunne initiere og gennemføre musikalske projekter.

Alle kandidatuddannelser (cand.musicae) omfatter entreprenøskab og afsluttes med kandidatprojekt. For at at blive optaget på en kandidatuddannelse skal du have bestået en bachelor.

Solist (2 år)

Efter kandidatuddannelsen er det muligt at søge ind på en to-årig solistuddannelse (advanced postgraduate diploma), inkl. evt. studieophold i udlandet. Uddannelsen kræver optagelsesprøve, og den afsluttes med en offentlig koncert.

Studieplaner

Bachelor-, kandidat- og solistuddannelserne er nøje beskrevet i hver sin studieplan. Find den relevante studieplan i den samlede oversigt over alle studieplaner for Elektronisk, Komposition og Sangskrivning her.