Vores uddannelser

Det Jyske Musikkonservatorium udbyder en lang række uddannelser indenfor de tre hovedområder: rytmisk, klassisk samt elektronisk, komposition og sangskrivning. Dertil kommer flere videreuddannelser og en international master i jazz.

Læs mere

Aarhus, Aalborg – og Holstebro

Uddannelserne udbydes i Aarhus og Aalborg.
Siden september 2023 udbyder DJM også en helt ny rytmisk bachelor i Holstebro: Rytmisk musik og samskabelse.

Højeste niveau – tværgående samarbejder

På hver enkelt uddannelse fokuserer vi på at uddanne den studerende på højeste niveau inden for den enkeltes studieretning og hovedfag. Samtidig er der et levende undervisnings- og musikmiljø på tværs af afdelinger, musikalske genrer og individuelle interesser.

(For at se videoen bedes du acceptere marketingcookies. Cookie deklaration nederst på siden.)

Moderne musikuddannelser

Det Jyske Musikkonservatorium er en velanset og traditionsrig institution, som har uddannet dygtige musikere og musiklærere i over 80 år – og som hele tiden udvikler sig i nye retninger og med nye fagområder. DJM tilstræber løbende at tilpasse uddannelserne både til arbejdsmarkedets behov og til den enkelte studerendes ønsker.

DJM lægger vægt på ”Det hele musikerskab” og et entreprenørielt mind set, hvor den studerende får en forståelse for at et nutidigt professionelt musikerliv typisk indeholder mange forskellige facetter og arbejdsområder.

En række videreuddannelser samt mulighed for efteruddannelser henvender sig både til konservatorieuddannede og til skolelærere, pædagoger, organister, ansatte i musikbranchen og lignende faggrupper.

Bachelor – 3 år

Bacheloruddannelsen giver grundlæggende færdigheder som musiker og musikpædagog. På bachelordelen er der en række obligatoriske og bredt funderede fag, udover undervisningen i ens hovedfag.

Bacheloruddannelsen giver ret til at anvende betegnelsen BA i musik og giver adgang til videre studier på kandidatuddannelsen. Den kan også danne basis for erhvervsudøvelse.

Kandidat – 2 år

Kandidatuddannelsen er en overbygning på bacheloren, som oftest med samme hovedfag. Kandidatdelen er mere frit opbygget, du kan i højere grad selv sammensætte din uddannelse og derved specialisere dig indenfor præcis det, du er interesseret i.

Kandidatuddannelsen giver ret til at anvende betegnelsen cand.musicae (Master of Music).

Solist

Studerende med solistiske anlæg kan gennem en optagelsesprøve kvalificere sig til solistuddannelsen, med fokus på hovedfag og koncertvirksomhed. Uddannelsen er to-årig og afsluttes med en offentlig koncert.

Studieplaner

Uddannelsernes overordnede indhold, formål og uddannelsesmæssige rammer er samlet beskrevet i studieordningerne. Studieordningerne fortæller ikke noget konkret om de enkelte uddannelser.

En mere detaljeret beskrivelse af de enkelte uddannelser, bl.a. indhold, omfang, ECTS-point osv., finder du i studieplanerne.

Både studieordninger og studieplaner kan du finde i menu-oversigten.