Guitar

DJM har et rigt guitarmiljø med kammermusik, recitals og samarbejdsprojekter med professionelle ensembler og orkestre. Du kommer til at spille kammermusik i et rigt og fagligt udfordrende studiemiljø, hvor alle instrumenter er repræsenteret.

Der afholdes jævnligt masterclasses med gæstelærere som fx Marco Socias, Alex Garrobé, Roberto Aussel eller Timo Korhonen.

I de seneste år har adskillige nuværende og tidligere studerende fra DJM’s guitarklasse deltaget i og  tilsammen vundet mere end 25 priser ved internationale konkurrencer og festivaler.

Tværgående samarbejder

Der er et tæt samarbejde med DJM’s rytmiske og elektroniske afdelinger, som jævnligt inddrager klassiske musikere i deres projekter. Og du har som klassisk musiker også selv gode muligheder for at finde samarbejdspartnere blandt de rytmiske og elektroniske studerende.

De pædagogiske uddannelser foregår i samarbejde med musikskoler og MGK-kurser i regionen.

Solistopgaver

Gennem auditions har du mulighed for at blive udvalgt til solistopgaver med både symfoniorkestre og kammerorkestre. I DJM’s fine koncertsale er der rig lejlighed til at spille og forberede sig til koncerter og auditions.

Undervisere

Lektor Frederik Munk Larsen arbejder også med forskningsprojekter og er en efterspurgt solist og underviser ved internationale festivaler og masterclasses. Frederik er fast tilknyttet ny musik-ensemblet “Scenatet” og “Curious Chamber Players” og har uropført adskillige værker. Se mere via foto-link t.h.

Du vil også møde lutenist og specialist i tidlig musik og opførelsespraksis Viggo Mangor samt guitarist og MGK-lærer Morten Skott, der har omfattende erfaring med guitar-pædagogik.

Soloundervisningen tager udgangspunkt i den enkelte studerendes behov og niveau.

Bachelor (3 år)

På bacheloruddannelsen (BMus Klassisk guitar) får du viden, færdigheder og kompetencer til at begå dig som musiker, musikpædagog og entreprenant deltager i musiklivet. Bachelor-delen afsluttes med et bachelorprojekt.

Fagene er delt op i fire områder:

  • Hovedområde: Fag hvor du er udøvende samt fag der understøtter dette
  • Pædagogik: Fag hvor du formidler og underviser samt fag der understøtter dette
  • Almene fag: Grundlæggende musikteoretiske fag
  • Entreprenørskab: Fag og projekter, hvor du får erfaring som iværksætter m.m.

Kandidat (2 år)

Alle kandidatuddannelser (cand.musicae) omfatter entreprenørskab og afsluttes med kandidatprojekt.

Derudover kan du vælge mellem:

Musiker, Klassisk guitar

Giver specialiseret viden, færdigheder og kompetencer til at begå sig som musiker på højeste niveau. Musikerlinjen kræver optagelsesprøve.

Musikpædagog, Klassisk guitar

Giver specialiseret viden, færdigheder og kompetencer til at begå sig som musiker og som musikpædagog på højeste niveau.

Musikpædagog med samtidsmusik

Giver specialiseret viden, færdigheder og kompetencer til at begå sig som musiker og som musikpædagog på højeste niveau og til at virke indenfor samtidsmusikken og kunne tilegne sig nye værker og deres æstetiske udtryk.

Musikpædagog med ensembleledelse

Giver specialiseret viden, færdigheder og kompetencer til at begå sig som musiker, ensembleleder og musikpædagog på højt niveau.

Fra bacheloruddannelsen er det også muligt at søge ind på kandidatuddannelsen i hørelære eller korledelse. På disse kandidatuddannelser er der dog intet instrumentalt hovedfag.

Solist (2 år)

Efter kandidatuddannelsen er det muligt at søge ind på en to-årig solistuddannelse (advanced postgraduate diploma), inkl. evt. studieophold i udlandet. Uddannelsen kræver optagelsesprøve, og den afsluttes med en offentlig koncert.

Studieplaner

Bachelor-, kandidat- og solistuddannelserne er nøje beskrevet i hver sin studieplan. Find den relevante studieplan i den samlede oversigt over alle klassiske studieplaner her.