Guitar

DJM har et rigt guitarmiljø med kammermusik, recitals og samarbejdsprojekter med professionelle ensembler og orkestre. Du kommer til at spille kammermusik i et fagligt udfordrende studiemiljø, hvor alle instrumenter er repræsenteret.

Der afholdes jævnligt masterclasses med gæstelærere som fx Marco Socias, Alex Garrobé, Roberto Aussel eller Timo Korhonen.

I de seneste år har adskillige nuværende og tidligere studerende fra DJM’s guitarklasse deltaget i og  tilsammen vundet mere end 25 priser ved internationale konkurrencer og festivaler.

(For at se videoen bedes du acceptere marketingcookies. Cookie deklaration nederst på siden.)

Tværgående samarbejder

Der er et tæt samarbejde med DJM’s rytmiske og elektroniske afdelinger, som jævnligt inddrager klassiske musikere i deres projekter. Og du har som klassisk musiker også selv gode muligheder for at finde samarbejdspartnere blandt de rytmiske og elektroniske studerende.

De pædagogiske uddannelser foregår i samarbejde med musikskoler og MGK-kurser i regionen.

Solistopgaver

Gennem auditions har du mulighed for at blive udvalgt til solistopgaver med både symfoniorkestre og kammerorkestre. I DJM’s koncertsale er der rig lejlighed til at spille og forberede sig til koncerter og auditions.

Valgfrihed

På DJM har vi fokus på det kunstneriske medborgerskab og ønsker at bringe kunstneriske processer i spil i vores omverden. På både bachelor- og kandidatuddannelserne tilbydes valgfag med dette formål, mens andre valgfag understøtter det tværgående samarbejde, det pædagogiske arbejde eller giver mulighed for specialisering inden for fx samtidsmusik og kammermusik.

Undervisere

Lektor Frederik Munk Larsen arbejder også med forskningsprojekter og er en efterspurgt solist og underviser ved internationale festivaler og masterclasses. Frederik er fast tilknyttet ny musik-ensemblet “Scenatet” og “Curious Chamber Players” og har uropført adskillige værker.

Du vil også møde lutenist og specialist i tidlig musik og opførelsespraksis Viggo Mangor samt guitarist og MGK-lærer Morten Skott, der har omfattende erfaring med guitar-pædagogik.

Soloundervisningen tager udgangspunkt i den enkelte studerendes behov og niveau.

Bachelor (3 år)

På bacheloruddannelsen (BMus Klassisk guitar) får du viden, færdigheder og kompetencer til at begå dig som musiker, musikpædagog og entreprenant deltager i musiklivet. Bachelor-delen afsluttes med et bachelorprojekt.

Fagene er delt op i følgende områder:

  • Hovedområde: Fag hvor du er udøvende samt fag der understøtter dette
  • Pædagogik: Fag hvor du formidler og underviser samt fag der understøtter dette
  • Almene fag: Grundlæggende musikteoretiske fag
  • Entreprenørskab: Fag og projekter, hvor du får erfaring som iværksætter m.m.
  • Valgfag: Fag, som giver dig mulighed for specialisering inden for dine interesser

Kandidat (2 år)

Kandidatuddannelsen (cand.musicae) giver dig specialiseret viden, færdigheder og kompetencer til at begå dig som musiker og som musikpædagog på højeste niveau. Uddannelsen afsluttes med et kandidatprojekt.

Uddannelsens indhold:

  • Hovedinstrument
  • Kammermusik
  • Entreprenørskab
  • Valgfag

Fra bacheloruddannelsen er det også muligt at søge ind på kandidatuddannelsen i hørelære eller korledelse. På disse kandidatuddannelser er der dog intet instrumentalt hovedfag.

Solist (2 år)

Efter kandidatuddannelsen er det muligt at søge ind på en to-årig solistuddannelse (advanced postgraduate diploma). Uddannelsen kræver optagelsesprøve, og den afsluttes med en offentlig koncert. En soliststuderende ved DJM gennemgår et forløb, som har til formål at uddanne musikere og komponister på højeste kunstneriske niveau. Solistuddannelsen sætter den studerende i stand til at udføre selvstændigt kunstnerisk udviklingsarbejde og tager sigte på et virke i det internationale musikliv.

Studieplaner

Bachelor-, kandidat- og solistuddannelserne er nøje beskrevet i hver sin studieplan, som du kan finde her.