Sang

DJM har et rigt sangermiljø med solorecitals, ensemblekoncerter og samarbejdsprojekter med professionelle ensembler og orkestre. Internt er der et tæt samarbejde ikke blot med pianisterne med også med andre faggrupper på klassisk afdeling.

DJM afholder jævnligt masterclasses med internationale kunstnere, og der vil lejlighedsvis også være mulighed for at deltage i en opera-opsætning.

Sangklassen ved DJM har en stærk tradition for at bakke op om hinanden og deltage i fælles faglige projekter og koncerter.

Tværgående samarbejder

Der er også et tæt samarbejde med DJM’s rytmiske og elektroniske afdelinger, som jævnligt inddrager klassiske instrumentalister og sangere i deres projekter. Som klassisk musiker har du gode muligheder for også selv at finde samarbejdspartnere blandt de rytmiske og elektroniske studerende. Og der er rige muligheder for korsang i mange forskellige sammenhænge og stilarter.

De pædagogiske uddannelser foregår i samarbejde med musikskoler og MGK-kurser i regionen.

Solistopgaver

Gennem auditions har du mulighed for at blive udvalgt til solistopgaver med både symfoniorkestre og kammerorkestre. I DJM’s fine koncertsale er der rig lejlighed til at spille og forberede sig til koncerter og auditions.

Undervisere

Underviserne er erfarne professionelle sangere, der har optrådt i både operaer, oratorier, ved orkesterkoncerter og ved solo-recitals. Se mere via foto-link t.h.

Soloundervisningen tager udgangspunkt i den enkelte studerendes behov og niveau.

Bachelor (3 år)

På bacheloruddannelsen (BMus Klassisk sang) får du viden, færdigheder og kompetencer til at begå dig som musiker, musikpædagog og entreprenant deltager i musiklivet. Bachelor-delen afsluttes med et bachelorprojekt.

Fagene er delt op i fire områder:

  • Hovedområde: Fag hvor du er udøvende samt fag der understøtter dette
  • Pædagogik: Fag hvor du formidler og underviser samt fag der understøtter dette
  • Almene fag: Grundlæggende musikteoretiske fag
  • Entreprenørskab: Fag og projekter, hvor du får erfaring som iværksætter m.m.

Kandidat (2 år)

Alle kandidatuddannelser (cand.musicae) omfatter entreprenørskab og afsluttes med kandidatprojekt.

Derudover kan du vælge mellem:

Musikpædagog, Klassisk sang og musikdramatik

Giver specialiseret viden, færdigheder og kompetencer til at begå sig som sanger, herunder musikdramatisk sanger, og som musikpædagog på højeste niveau.

Musikpædagog med ensembleledelse

Giver specialiseret viden, færdigheder og kompetencer til at begå sig som musiker, ensembleleder og musikpædagog på højt niveau.

Musikpædagog med samtidsmusik

Giver specialiseret viden, færdigheder og kompetencer til at begå sig som musiker og som musikpædagog på højeste niveau og til at virke indenfor samtidsmusikken og kunne tilegne sig nye værker og deres æstetiske udtryk.

Fra bacheloruddannelsen er det også muligt at søge ind på kandidatuddannelsen i hørelære eller korledelse. På disse kandidatuddannelser er der dog intet instrumentalt hovedfag.

Solist (2 år)

Efter kandidatuddannelsen er det muligt at søge ind på en to-årig solistuddannelse (advanced postgraduate diploma), inkl. evt. studieophold i udlandet. Uddannelsen kræver optagelsesprøve, og den afsluttes med en offentlig koncert.

Studieplaner

Bachelor-, kandidat- og solistuddannelserne er nøje beskrevet i hver sin studieplan. Find den relevante studieplan i den samlede oversigt over alle klassiske studieplaner her.