Optagelseskrav

I følgende dokumenter kan man finde oplysninger om krav for optagelse på de forskellige uddannelser, samt beskrivelse af optagelsesprøvens elementer.

Generelle beskrivelser og krav

BEMÆRK: Optagelseskravene gælder til optag 2020. Opdaterede optagelseskrav til optag 2021 vil blive publiceret til efteråret.

Repertoireliste til klassisk solist, som skal uploades sammen med ansøgningen.

Se detaljerede eksempler på dele af optagelsesprøvens indhold på henholdvis klassisk og rytmisk afdeling i menuen.