Optagelseskrav

I følgende dokumenter kan man finde oplysninger om krav for optagelse på de forskellige uddannelser, samt beskrivelse af optagelsesprøvens elementer.

Generelle beskrivelser og krav

Optagelseskrav til optaget 2021 ses nedenfor. Opdaterede optagelseskrav til optaget 2022 publiceres i efteråret 2021.

Repertoireliste til klassisk solist, som skal uploades sammen med ansøgningen.

Se detaljerede eksempler på dele af optagelsesprøvens indhold på henholdvis klassisk og rytmisk afdeling i menuen.