Om DJM

Konservatoriet er en statsinstitution under Kulturministeriet og varetager de højeste uddannelser inden for musik og bidrager i øvrigt til at fremme musikkulturen i Danmark. Konservatoriet udøver endvidere kunstnerisk og pædagogisk udviklingsvirksomhed, og underviserne kan drive videnskabelig forskning inden for deres fagområder.

Uddannelserne

Uddannelserne har såvel nationalt som internationalt højeste niveau. Det vil sige at de kan måle sig med de bedste af de tilsvarende uddannelser i udlandet. DJM uddanner til det professionelle musikliv, og man kan alt efter uddannelse afslutte som musiker, som solist, som komponist eller som musikunderviser. Vi udbyder en bred palet af uddannelser inden for både rytmisk, klassisk og elektronisk musik.

Undervisningen

Undervisningen betoner det solistiske arbejde med et instrument eller sang. Hertil kommer sammenspil og en række supplerende bifag. På nogle af studieretningerne har musikpædagogikken og de formidlende fag særlig vægt. DJM har et engageret og aktivt lærerkorps, og vi forventer den samme indstilling hos de studerende. Vi er fleksible men lægger også vægt på disciplin og samarbejde som vigtige elementer i uddannelsen af professionelle musikere og musikpædagoger.

Internationalt arbejde

DJM har en stærk international profil med fokus på et globalt mindset blandt studerende og medarbejdere, med mange udenlandske studerende og mange danske studerende i udlandet, og med tæt samarbejde med udenlandske konservatorier om fælles, internationale uddannelser. Se mere om udvekslingsmuligheder under hovedmenuen Uddannelser.

Konservatoriet er involveret i en lang række internationale samarbejder med en stærk base i Norden / Baltikum og EU og desuden et stort engagement i globale samarbejder via bl.a. AEC, Erasmus+, det verdensomspændende GLOMUS-netværk m.m. Læs mere om DJMs internationale samarbejdsprojekter her (på DJMs engelsksprogede hjemmeside).

Afdelinger

Det Jyske Musikkonservatorium har afdelinger i både Aarhus og Aalborg. De tidligere separate institutioner blev i januar 2010 fusioneret for at sikre et større og mere bæredygtigt fagligt miljø, som kan stå stærkere i internationale sammenhænge. Samtidig styrker sammenlægningen forskningen og det kunstneriske og pædagogiske udviklingsarbejde, hvilket i sidste ende skaber bedre uddannelser. Læs mere om fusionen her.

Fra august 2023 udbyder DJM også en helt ny uddannelse i Holstebro.

Koncertvirksomhed

Det Jyske Musikkonservatoriums koncertvirksomhed spænder meget bredt – fra små øvekoncerter i konservatoriets undervisningslokaler i hhv. Aarhus og Aalborg over en række større koncerter på scenerne i Musikhuset Aarhus og Musikkens Hus til den stort anlagte RAMA Festival, der hvert år byder på det bedste, konservatoriets studerende og undervisere kan præstere på de to adresser. Derudover indgår konservatoriet i en lang række lokale og regionale samarbejder med bl.a. SPOT Festival, Levende Musik i Skolen, Aarhus Jazzfestival og mange flere.