RMB – Rytmisk Musik og Bevægelse (Aarhus)

På RMB uddannelsen har du på en måde fire hovedinstrumenter: Dit eget instrument samt sang, dans og trommer. Gennem faget SDS (Sang, dans og spil) er sangen og dansen en integreret del af uddannelsen, uanset hvad dit hovedinstrument ellers er.

Undervisningen giver dig viden, færdigheder og kompetencer som rytmisk musiker/sanger, både som udøvende og som underviser, dels i dit hovedinstrument, dels i ”Sang, dans og spil”.

På uddannelsen får du lov til at lege og til at være kreativ; gennem sang, dans og spil kan man skabe et unikt rum til at udfolde sig kropsligt og kreativt. Det giver også et stærkt fællesskab på tværs af årgangene.

Alle stilarter

RMB arbejder indenfor alle rytmiske stilarter og med nye, kreative, legende og skabende vinkler, der gerne mixer ældre traditioner med moderne musik og dans.

Et højdepunkt er det årlige RMB-turnéshow, som du selv er med til at skabe helt fra bunden af, og som vi rejser rundt med på efterskoler, højskoler o.lign.
Her et glimt fra koncertshowet 2020:

Derudover arrangeres der hvert år studierejser til fx Afrika, Cuba eller Brasilien, hvor du kommer helt tæt på andre kultures musiktraditioner. I det hele taget fylder musik fra andre kulturer ganske meget på RMB uddannelsen, ikke mindst musik med stærke relationer til dans.

(Besøg i Tanzania, januar 2024)

Bachelor (3 år)

På bacheloruddannelsen i RMB (BMus Rytmisk Musik og bevægelse) får du viden, færdigheder og kompetencer til at begå dig som rytmisk musiker/sanger, underviser og danser, og som entreprenant deltager i musiklivet.

Fagene i uddannelsen er delt op i områderne:

  • Hovedområde: Fag hvor den studerende er udøvende og fag, der understøtter dette aspekt
  • Pædagogik: Fag hvor den studerende formidler og underviser samt fag, der understøtter dette
  • Almene fag: Grundlæggende støttefag, som alle bachelorstuderende undervises i
  • Entreprenørskab: Fag og projekter, hvor den studerende får erfaring som iværksætter, leder af dynamiske processer og redskaber til karrierehåndtering
  • Bachelorprojekt: Studiet afsluttes med bachelorprojektet, en specialisering, som den studerende selv definerer ud fra egne interesser og behov

Efter bachelor

RMB findes kun som bacheloruddannelse. Hovedfaget SDS kan vælges som supplerende hovedfag på kandidaten på RM (musikpædagog). Du kan også have SDS som hovedinstrument på RM (musiker) og som soliststuderende.

Find de relevante studieplaner i den samlede oversigt her.