Rytmisk korledelse (KA)

Kandidatuddannelsen i rytmisk korledelse er en 2-årig overbygning med fokus på nutidige udtryksformer og metodik og på udvikling af dine personlige og faglige kompetencer på det højeste kunstneriske og pædagogiske niveau inden for ledelse af rytmiske vokalensembler.

120 ECTS – uddannelse på fuld tid.

Uddannelsen er tilknyttet RAMA Vocal Center i Aalborg, som er et internationalt anerkendt center for ‘Innovative Choir Leading’, udviklet af professor Jim Daus Hjernøe.

Uddannelsen

Hvordan får man rytmisk kormusik til at lyde ‘rigtigt’ når det handler om pop, rock, jazz, gospel og improvisation? Mange kor og a cappella grupper møder denne udfordring i såvel prøver som ved koncerter inden for disse musikgenrer.

Uddannelsen imødekommer disse udfordringer, hvor studerende fra hele verden bliver undervist af et internationalt anerkendt team af undervisere, der sikrer det højeste pædagogiske og kunstneriske niveau.

Studieplan

Internationalt studiemiljø

Det vil i visse tilfælde være muligt at følge den ugentlige holdundervisning i Aalborg som distance learning studerende via en digital videoforbindelse med høj hastighed og med egen øvegruppe til rådighed lokalt. Denne mulighed giver kandidatuddannelsen en moderne og international kvalitet.

Undervisere

Underviserteamet har referencer til både Bobby McFerrin, The Real Group, Touché og Vocal Line og med de bedste gæsteforelæsere inden for bl.a. beatboxing med RoxorLoops og concert design med Astrid Vang-Pedersen.

Uddannelsen omfatter desuden bifagene hørelære, improvisationsteori, SSB (sang, spil og bevægelse), sang, klaver, stemmeteori, arrangement, entreprenørskab, teoretisk pædagogik, ensemblesang, RAMA Voices (som sanger), samt et valgfrit flexfag.

Struktur

For alle studerende gælder 8 obligatoriske bootcamps på Campus Aalborg (mandag til lørdag) fordelt på 3 bootcamps i efterårssemestret og 5 i forårssemestret. Disse suppleres af ugentlige timer, der i nogle tilfælde kan følges via videokonference. Se datoer for bootcamps her.

Hertil kommer live-coaching sessions via videokonference i “music mode”, hvor man 4 gange pr. studieår har sin underviser og medstuderende med til sin korprøve “live” som supervisor og observatører, uanset hvor i verden man befinder sig.

Optagelseskrav

Se detaljeret beskrivelse her

Optagelsesprøven er tilrettelagt således, at den giver det bredest mulige billede af ansøgerens musikalske baggrund og pædagogiske færdigheder. En del af undervisningen foregår via internettet, hvor studerende og undervisere mødes fra forskellige lande, hvorfor optagelsesprøven naturligt kan afvikles via internettet. Dette er valgfrit.

Prøven består af 2 dele

Del 1: Korledelse (30 minutter). Ansøgeren arbejder med et vokalensemble på mellem-/videregående niveau, bestående af minimum 12 sangere og mindst 4-stemmigt. Det er valgfrit om man vil møde op i Aalborg med eget vokalensemble eller afvikle prøven via videooptagelse.

Del 2: Samtale, sang- og klaverprøve (30 minutter). Det er valgfrit om man vil møde op i Aalborg eller afvikle prøven via videokonference.

Vigtige datoer

  • Ansøgningsfrist for tilmelding til optagelsesprøve i januar er tirsdag d. 1. december 2020. Ansøg digitalt her.
  • Informationsmøde for tilmeldte til optagelsesprøven foregår via videokonference fredag d. 4. december 2020 kl. 14-15. Her gives råd og vejledning og der vil være mulighed for at stille spørgsmål.
  • Senest mandag d. 14. december 2020 indsender den optagelsessøgende til studiekontoret sine overvejelser vedrørende planlægning og indhold af hovedfagsprøven (beskrivelse af kor og valgt repertoire). Kopi af materialet (noder, tekst m.v.) der anvendes ved prøven skal vedlægges som bilag (pdf).
  • Hvis man går til optagelsesprøve via internettet, tilstilles den bundne opgave til indstudering med eget kor fredag d. 8. januar 2021. Herefter har man frem til søndag d. 17. januar til at optage en samlet video på 30 minutter jf. indhold under optagelseskrav for korledelsesdelen (ikke sang- og klaverprøven). Frist for aflevering af video er søndag d. 17. januar 2021.
  • Hvis man går til optagelsesprøve på campus Aalborg, bliver den bundne opgave tilstillet torsdag d. 21. januar 2021 (en uge før optagelsesprøven). Man skal medbringe sit eget kor til optagelsesprøven der afholdes torsdag d. 28. januar 2021.
  • Samtale, sang- og klaverprøve afholdes torsdag d. 28. januar 2021 og kan foregå over videokonference eller ved personligt fremmøde på campus Aalborg. Dette er valgfrit.

Kontakt

Praktiske spørgsmål vedrørende optagelsesprøve og tilmelding kan stilles studiekoordinator Anne Vilsen på [email protected] / tlf. +45 72 267 482

Spørgsmål vedrørende pædagogisk og kunstnerisk indhold kan stilles professor Jim Daus Hjernøe på [email protected]

Spørgsmål vedrørende den overordnede uddannelsesstruktur på afdeling Aalborg kan stilles studieleder Esben Elvstrøm på [email protected] / tlf. +45 72 267 484

 

 

Besøg RAMA Vocal Center