Rytmisk korledelse (KA)

Kandidatuddannelsen i rytmisk korledelse er en 2-årig overbygning med fokus på nutidige udtryksformer og metodik og på udvikling af dine personlige og faglige kompetencer på det højeste kunstneriske og pædagogiske niveau inden for ledelse af rytmiske vokalensembler.

120 ECTS – uddannelse på fuld tid

Uddannelsen er tilknyttet RAMA Vocal Center i Aalborg.

Indhold

Hvordan får man rytmisk kormusik til at lyde ‘rigtigt’ når det handler om pop, rock, jazz, gospel og improvisation? Mange kor og a cappella grupper møder denne udfordring i såvel prøver som ved koncerter inden for disse musikgenrer.

Uddannelsen imødekommer disse udfordringer, hvor studerende fra hele verden bliver undervist af et internationalt anerkendt team af undervisere, der sikrer det højeste pædagogiske og kunstneriske niveau.

Studieplan

Internationalt studiemiljø

Det vil i visse tilfælde være muligt at følge den ugentlige holdundervisning i Aalborg online. Denne mulighed giver kandidatuddannelsen en moderne og international kvalitet.

Undervisere

Underviserteamet har referencer til både Bobby McFerrin, The Real Group, Touché og Vocal Line og med de bedste gæsteforelæsere inden for bl.a. beatboxing og concert design.

Uddannelsen omfatter desuden bifagene hørelære, improvisationsteori, SSB (sang, spil og bevægelse), sang, klaver, stemmeteori, arrangement, entreprenørskab, teoretisk pædagogik, ensemblesang, RAMA Voices (som sanger), samt et valgfrit flexfag.

Struktur

For alle studerende gælder 8 obligatoriske bootcamps på Campus Aalborg (mandag til fredag) fordelt på 3 bootcamps i efterårssemestret og 5 i forårssemestret. Disse suppleres af ugentlige timer, der kan følges online. Se datoer for bootcamps her.

Hertil kommer live-coaching sessions via Zoom i Music Mode, hvor man 4 gange pr. studieår har sin underviser og medstuderende med til sin korprøve “live” som supervisor og observatører, uanset hvor i verden man befinder sig.

Optagelseskrav

Se detaljeret beskrivelse her

Optagelsesprøven er tilrettelagt således, at den giver det bredest mulige billede af ansøgerens musikalske baggrund og pædagogiske færdigheder. En del af undervisningen foregår via internettet, hvor studerende og undervisere mødes fra forskellige lande, hvorfor optagelsesprøven naturligt kan afvikles via internettet. Dette er valgfrit.

Prøven består af 2 dele

Del 1: Korledelse (30 minutter). Ansøgeren arbejder med et vokalensemble på mellem-/videregående niveau, bestående af minimum 12 sangere og mindst 4-stemmigt. Det er valgfrit om man vil møde op i Aalborg med eget vokalensemble eller afvikle prøven via videooptagelse.

Del 2: Samtale, sang- og klaverprøve (30 minutter). Det er valgfrit om man vil møde op i Aalborg eller afvikle prøven via videokonference.

Vigtige datoer

  • Ansøgningsfrist for tilmelding til optagelsesprøve i januar er 01.12.22 kl. 12.00. Ansøg digitalt her.
  • Informationsmøde for tilmeldte til optagelsesprøven foregår via videokonference 02.12.22 kl. 15:30 via Zoom. Her gives råd og vejledning og der vil være mulighed for at stille spørgsmål.
  • Senest 14.12.22 indsender den optagelsessøgende til studiekontoret sine overvejelser vedrørende planlægning og indhold af hovedfagsprøven (beskrivelse af kor og valgt repertoire). Kopi af materialet (noder, tekst m.v.) der anvendes ved prøven skal vedlægges som bilag (pdf).
  • Hvis man går til online optagelsesprøve, tilstilles den bundne opgave til indstudering med eget kor 06.01.23. Herefter har man en uge til at optage en samlet video på 30 minutter jf. indhold under optagelseskrav for korledelsesdelen (ikke sang- og klaverprøven). Frist for aflevering af video er 15.01.23.
  • Hvis man går til optagelsesprøve ved fysisk fremmøde i Aalborg, bliver den bundne opgave tilstillet 18.01.23 (en uges forberedelse). Man skal medbringe sit eget kor til optagelsesprøven der afholdes 25.01.23.
  • Samtale, sang- og klaverprøve afholdes 25.01.23 og kan foregå over Zoom eller ved personligt fremmøde i Aalborg. Dette er valgfrit.

Kontakt

Praktiske spørgsmål vedrørende optagelsesprøve og tilmelding kan stilles studiekoordinator Anne Vilsen på [email protected] / tlf. (+45) 40 21 08 89

Spørgsmål vedrørende pædagogisk og kunstnerisk indhold kan stilles professor Jim Daus Hjernøe på [email protected]

Spørgsmål vedrørende den overordnede uddannelsesstruktur på afdeling Aalborg kan stilles studieleder Esben Elvstrøm på [email protected] / tlf. (+45) 61 68 69 74

 

 

Besøg RAMA Vocal Center