Rytmisk Musik (Aalborg)

Indenfor alle uddannelserne er et gennemgående fællestræk at du først og fremmest skal være en usædvanlig dygtig musiker eller sanger. Derudover er der et stærkt fokus på sangskrivning/komposition og relevante undervisningsfærdigheder.

Som studerende i Aalborg bliver du en del af et internationalt studiemiljø, hvor der er plads til høje ambitioner og enestående faciliteter til at udleve dem.

Mød Carl, der studerer bas på DJM i Aalborg, og som netop er blevet færdig som bachelor i sommeren 2023 (hvor videoen er optaget; for at se videoen bedes du acceptere marketingcookies. Cookie deklaration nederst på siden):

Bachelor (3 år)

På bacheloruddannelsen i Rytmisk Musik forberedes du til et arbejdsliv som musiker, sangskriver/komponist og underviser.

Fagene på uddannelsen er delt op i områderne:

 • Hovedområde: Hovedinstrument/Sang, Sammenspil, Sangskrivning/Komposition, Hørelære/Improvisationsteori og Brugsklaver. Desuden et flex-fag som giver mulighed for yderligere individuel selvvalgt specialisering.
 • Pædagogik: På første år får du en introduktion til Sang, Spil og Bevægelse (SSB). På andet og tredje år lærer du at undervise i dit Hovedinstrument/sang og et af følgende ledelsesfag: Rytmisk korledelse, Sammenspilsledelse eller SSB-ledelse.
 • Almene fag: Musikteknologi, Musikhistorie og Musikteori/Arrangement.
 • Entreprenørskab: Et fag der giver dig redskaber til karrierehåndtering til og erfaring med styring af musikalske projekter.
 • Bachelorprojekt: Individuel fordybelse i et skabende, udøvende og/eller pædagogisk projekt. Det kan fx være komposition og indspilning af originalmusik til en Ep.

Hør om optagelsesprøven i Generelle Musikalske Færdigheder:

(For at se videoen bedes du acceptere marketingcookies. Cookie deklaration nederst på siden.)

Kandidat (2 år)

Kandidatuddannelsen i Rytmisk Musik bygger videre på dine færdigheder som musiker, sangskriver/komponist og underviser.

Uddannelsens nøgleord er faglig fordybelse og fleksibilitet.

Uddannelsen er bygget op med et konstant fokus på fagene Hovedinstrument/Sang og Sammenspil. Uddannelsens hovedområde indeholder endvidere Hovedinstrument Pædagogik samt kunstneriske og pædagogiske valgfag.

Som studerende har du et valgfag per studieår

 • Sangskrivning
 • Komposition
 • Musikproduktion
 • Børnemusik
 • Rytmisk Korledelse
 • Sammenspilsledelse
 • SSB-ledelse
 • Hovedinstrument Pædagogik (videregående)

FLEX-faget giver dig mulighed for yderligere individuel selvvalgt specialisering.

Faget Entreprenørskab ruster dig til at kunne omsætte dine kunstneriske og pædagogiske kompetencer til et bæredygtigt musikalsk arbejdsliv.

Kandidatprojektet indledes på 1. år i faget Kunstnerisk og Pædagogisk Refleksion, der sætter dig i stand til at forholde dig kritisk og analytisk til din egen og andres praksis.

På 2. år udarbejdes Afgangsprojektet inden for et selvvalgt skabende, udøvende og/eller pædagogisk emne.

Populære emnevalg er sangskrivning, komposition eller udarbejdelse af nyt musikpædagogisk undervisningsmateriale.

Solist (2 år)

Solistuddannelsen i rytmisk musik tilrettelægges individuelt og har fokus på kunstnerisk fordybelse.

Uddannelsens mål er at gøre dig klar til at arbejde som musiker på højeste internationale niveau.

Studieplaner

Bachelor-, kandidat- og solistuddannelserne er nøje beskrevet i hver sin studieplan. Find den relevante studieplan i den samlede oversigt over alle rytmiske studieplaner her.