RM – Rytmisk musik (Aarhus)

Uddannelsen er bygget op omkring din kreative og selvstændige udvikling som musiker, kunstner og formidler.

(For at se videoen bedes du acceptere marketingcookies. Cookie deklaration nederst på siden.)

Bachelor (3 år)

På bacheloruddannelsen i RM (BMus Rytmisk Musik) får du viden, færdigheder og kompetencer til at begå dig som rytmisk musiker/sanger og underviser, og som entreprenant deltager i musiklivet.

Fagene i uddannelsen er delt op i områderne:

 • Hovedområde: Fag hvor den studerende er udøvende og fag, der understøtter dette aspekt
 • Pædagogik: Fag hvor den studerende formidler og underviser samt fag, der understøtter dette
 • Almene fag: Grundlæggende støttefag, som alle bachelorstuderende undervises i
 • Entreprenørskab: Fag og projekter, hvor den studerende får erfaring som iværksætter, leder af dynamiske processer og redskaber til karrierehåndtering
 • Bachelorprojekt: Studiet afsluttes med bachelorprojektet, en specialisering, som den studerende selv definerer ud fra egne interesser og behov

Mød to studerende, der er begyndt på RM-uddannelsen i efteråret 2023 (for at se videoen bedes du acceptere marketingcookies. Cookie deklaration nederst på siden):

Kandidat (2 år)

Kandidatuddannelsen i RM (cand.musicae) bygger oven på de færdigheder og kompetencer, du har erhvervet dig på bacheloruddannelsen.

På kandidaten kan du vælge at vægte enten musikerskabet, pædagogikken eller sangskrivning/komposition, afhængig af hvilken af de tre RM-studieplaner, du følger.

 • Rytmisk musiker
 • Rytmisk musikpædagog
 • Rytmisk komposition og sangskrivnning

Fagene på alle de tre RM-uddannelser er delt op i områderne:

 • Hovedområde: Fag hvor den studerende er udøvende og fag, der understøtter dette aspekt
 • Pædagogiske Fag: fag, hvor den studerende formidler og underviser samt fag, der understøtter dette
 • Entreprenørskab: Fag og projekter, hvor den studerende fordyber sig i rollen som iværksætter og som leder af dynamiske processer og desuden får udbygget redskaberne til karrierehåndtering
 • Kandidatprojekt: Foruden selve projektet undervises der i form af vejledning og fag der forbereder den studerende på projektarbejdet

Solist (2 år)

Efter kandidatuddannelsen er det muligt at søge ind på en to-årig solistuddannelse (advanced postgraduate diploma), inkl. evt. studieophold i udlandet. Uddannelsen kræver optagelsesprøve, og den afsluttes med en offentlig koncert.

Studieplaner

Bachelor- kandidat- og solistuddannelserne er nøje beskrevet i hver sin studieplan. Finde den relevante studieplan i den samlede oversigt her.