RM – Rytmisk musik (Aarhus)

Uddannelsen er bygget op omkring din kreative og selvstændige udvikling som musiker, kunstner og formidler.

Bachelor (3 år)

På bacheloruddannelsen i RM (BMus Rytmisk Musik) får du viden, færdigheder og kompetencer til at begå dig som rytmisk musiker/sanger og underviser, og som entreprenant deltager i musiklivet.

Fagene i uddannelsen er delt op i områderne:

 • Hovedområde: Fag hvor den studerende er udøvende og fag, der understøtter dette aspekt
 • Pædagogik: Fag hvor den studerende formidler og underviser samt fag, der understøtter dette
 • Almene fag: Grundlæggende støttefag, som alle bachelorstuderende undervises i
 • Entreprenørskab: Fag og projekter, hvor den studerende får erfaring som iværksætter, leder af dynamiske processer og redskaber til karrierehåndtering
 • Bachelorprojekt: Studiet afsluttes med bachelorprojektet, en specialisering, som den studerende selv definerer ud fra egne interesser og behov

Kandidat (2 år)

Kandidatuddannelsen i RM (cand.musicae) bygger oven på de færdigheder og kompetencer, du har erhvervet dig på bacheloruddannelsen.

På kandidaten kan du vælge at vægte enten musikerskabet, pædagogikken eller sangskrivning/komposition, afhængig af hvilken af de tre RM-studieplaner, du følger.

 • Rytmisk musiker
 • Rytmisk musikpædagog
 • Rytmisk komposition og sangskrivnning

Fagene på alle de tre RM-uddannelser er delt op i områderne:

 • Hovedområde: Fag hvor den studerende er udøvende og fag, der understøtter dette aspekt
 • Pædagogiske Fag: fag, hvor den studerende formidler og underviser samt fag, der understøtter dette
 • Entreprenørskab: Fag og projekter, hvor den studerende fordyber sig i rollen som iværksætter og som leder af dynamiske processer og desuden får udbygget redskaberne til karrierehåndtering
 • Kandidatprojekt: Foruden selve projektet undervises der i form af vejledning og fag der forbereder den studerende på projektarbejdet

Solist (2 år)

Efter kandidatuddannelsen er det muligt at søge ind på en to-årig solistuddannelse (advanced postgraduate diploma), inkl. evt. studieophold i udlandet. Uddannelsen kræver optagelsesprøve, og den afsluttes med en offentlig koncert.

Studieplaner

Bachelor- kandidat- og solistuddannelserne er nøje beskrevet i hver sin studieplan. Finde den relevante studieplan i den samlede oversigt her.