Sang, Spil og Bevægelse (SSB)

Sang, Spil og Bevægelse (SSB) er et ledelsesfag på bachelor-delen af den rytmiske uddannelse i Aalborg

Faget har primært et pædagogisk sigte. Du bliver i stand til at lede forløb med sang, spil og bevægelse i forskellige aldersgrupper og på forskellige niveauer. Og du får en grudlæggende viden om pædagogiske, didaktiske og psykologiske teorier og metoder.

Vi studerer afrikansk musik og kultur, som i høj grad inspirerer arbejdet med SSB; men som også skal transformeres ind i en lokal kontekst, så den bliver meningsfuld og brugbar i vores egen kultur.

Undervisningen foregår på hold.

Faget bygger på den basale værdi af musikalsk samvær og dertil svarende kropsudtryk – altså værdien i ganske enkelt at have det sjovt sammen med sang, spil og bevægelse. Et sådant samvær transcenderer alder, kulturel baggrund, interesser og færdigheder. Det afgørende er ikke resultatet men derimod samværet, gruppeenergien og de positive sociale aspekter ved samværet.

SSB kan vælges som ledelsesfag på uddannelseslinjen