Instrumentationsmetoder i lydorienteret komposition

Nye instrumentationsmetoder i det 21. århundredes kompositionsmusik.

v/ docent Lasse Laursen

At instrumentere lyde – og med lyde

Lydorienteret musik er musik der tager udgangspunkt i klanglige/instrumentale kvaliteter fremfor tonehøjder eller tonestrukturer. Et eksempel kunne være Rebecka Saunders (1967) Ire (2010), for solo cello, strygere og slagtøj. I dette orkesterværk er solo celloens d-streng hævet 3⁄4-toner, mens c-strengen er sænket en hel oktav. I Ire fokuseres især på den afspændte 4.-strengs nye klanglige muligheder fx ved brug af ekstreme dynamikker og alternative strøgteknikker. De nye klanglige muligheder er værket og værket, kompositionen, synes uadskillelig fra sin instrumentation. Men er det det?

“Instrumentationsmetoder i lydorienteret komposition” er et kunstnerisk udviklingsprojekt (KUV), hvor docent Lasse Laursen afdækker nye instrumentationsmetoder i værker fra det 21. århundrede, med et særligt fokus på de strategier og metoder som komponisterne anvender, når akustiske instrumenter skal imitere lyde fra hverdagen (fx kaffeslupren, talestemmen, bildør, …).

Inspireret af undersøgelsernes resultater har Lasse Laursen arbejdet med at implementere en række af metoderne i sin egen kunstneriske praksis. Fx i hans instrumentation af Parmegianis elektroakustiske værk ”Incidences/Resonances” (1975), hvor den elektroniske musik er skrevet ud for akustiske instrumenter. To forskellige versioner af instrumentationen blev opført af Århus Sinfonietta i forbindelse med et koncertforedrag d. 7. marts 2017 v/ Lasse Laursen på Det Jyske Musikkonservatorium i Aarhus. Videoptagelser og slides fra foredraget/koncerten kan findes her:
Videoer
Slides

Resultaterne af Lasse Laursens projekt er bl.a. publiceret i en forskningsartikel om Simon Steen-Andersens ”Double Up” (2010) og i en formidlingsartikel om instrumentation af lydoptagelser. Alle projektets resultater er dokumenteret på: www.orchestration.dk.

Se endvidere the idiomatic orchestra, som er en grundig indføring i instrumentation, udviklet af Laursen i samarbejde med Karl Aage Rasmussen som del af et tidligere udviklingsprojekt.

Offentlig præsentation

Tirsdag 19. september 2017 afsluttede Lasse Laursen sit KUV-projekt ved en offentlig præsentation i Kammermusiksalen på Det Jyske Musikkonservatorium i Aarhus.

I sin præsentation reflekterede Laursen over inddragelsen af lydoptagelser i et ensemble af akustiske instrumenter. Som eksempler på egen og andres instrumentationspraksis indgik lydoptagelser fra de sidste 10 års eksperimenterede kompositionsmusik. Den norske komponist og lektor ved Norges Musikkhøgskole Eivind Buene kommenterede og perspektiverede præsentationen og projektet.

KUV-projektet er gennemført med en bevilling fra Kulturministeriets KUV-pulje og Det Jyske Musikkonservatoriums forskningsmidler.