Instrumentationsmetoder i lydorienteret komposition

Præsentation af et kunstnerisk udviklingsprojekt ved docent Lasse Laursen Tirsdag 19. september kl. 15:30-17:00 Kammermusiksalen, Det Jyske Musikkonservatorium, Aarhus

At instrumentere lyde – og med lyde

Inden for den eksperimenterede kompositionsmusik er sampleren og andre elektroniske instrumenter i de seneste 10-20 år for alvor begyndt at optræde på lige fod med den klassiske musiks akustiske instrumenter. Hvad betyder det for komponisternes måder at instrumentere på?

Instrumentationsmetoder i lydorienteret komposition er et kunstnerisk udviklingsprojekt (KUV), der undersøger værker fra det 21. århundrede. Projektet afdækker nye instrumentationsmetoder og bidrager generelt til en forståelse af instrumentation i det 21. århundredes kompositionsmusik.

Mere specifikt undersøger projektet de strategier og metoder som komponisterne anvender når (1) de akustiske instrumenter skal lyde som lyde fra virkeligheden (kaffeslupren, dyrebrøl, bildør osv.) eller når (2) akustiske instrumenter skal kombineres med afspilningen af field recordings (optagelser af kaffeslupren, dyrebrøl, bildør osv.).

Inspireret af undersøgelsernes resultater har Lasse Laursen arbejdet med at implementere en række af metoderne i sin egen kunstneriske praksis. Fx i hans instrumentation af Parmegianis elektroakustiske værk ”Incidences/Resonances” (1975), hvor den elektroniske musik er skrevet ud for akustiske instrumenter og for nylig er blevet fremført i to forskellige versioner af Aarhus Sinfonietta.

Resultaterne af Lasse Laursens projekt er bl.a. publiceret i en forskningsartikel om Simon Steen-Andersens ”Double Up” (2010) og i en formidlingsartikel om instrumentation af lydoptagelser. Alle projektets resultater er dokumenteret på: www.orchestration.dk.

Åben præsentation – for alle interesserede

I sin præsentation vil Lasse Laursen reflektere over inddragelsen af lydoptagelser i et ensemble af akustiske instrumenter. Der indgår lydoptagelser fra de sidste 10 års eksperimenterede kompositionsmusik som eksempler på egen og andres instrumentationspraksis.

Den norske komponist og lektor ved Norges Musikkhøgskole Eivind Buene vil kommentere og perspektivere præsentationen og projektet.

Præsentationen er offentlig, og publikum vil få mulighed for at stille spørgsmål.

KUV-projektet er gennemført med en bevilling fra Kulturministeriets KUV-pulje og Det Jyske Musikkonservatoriums forskningsmidler.

Se opslag ved at klikke på billedet neden for.