The Art of Interpretation

- en undersøgelse af interpretation i klassisk musik

v. Lasse Laursen, Søren Rastogi og Henrik Knarborg Larsen

Formålet med projektet er at undersøge interpretation i klassisk musik, mhp. at finde frem til en ny praksis som, med fokus på den tid værket fremføres i, balancerer originalitet, musikernes kompetencer og værkets historik som ligeværdige partnere i fremførelsen.

I projektet arbejdes med en bevidstgørelse af de æstetiske værdier der ligger til grund for interpretation, og der arbejdes aktivt imod de skjulte præferencer, der ofte italesættes som “naturlige”. En præmis for projektet – som også søges begrundet i sammenligning af indspilninger fra forskellige epoker – er, at det, der for os opleves som normalt/genkendeligt/organisk har en historicitet, som kan føre til fortolkningsmæssig ensretning og dermed en stivnet forståelse af det enkelte værk. Projektets vision er at enhver interpretation bør tilføje noget til vores forståelse af værket, og interagere med vores egen tids æstetiske og kulturelle værdier.

I projektet udforskes forskellige tilgange til interpretation, hvilke faktorer interpretation omfatter, og resultaterne afprøves ved gentagende fremførelser af de samme værker i forskellige interpretationer. I projektet fokuseres på solo-litteraturen for det traditionstyngede klaver og den ukonventionelle moderne slagtøjsmusik.
Projektet understøttes af viden fra PUV-projektet Interpretation i teori og praksis (2020-21, www.interpretation.dk), samt inspirationsgrupper omfattende studerende fra DJM og repræsentanter fra Den Danske Scenekunstskole og Århus Universitet. De DJM-studerende medvirker som aktive deltagere i projektet ved eksperimenter, optagelser og koncerter.

Et eksempel, på en af de metoder der er blevet udarbejdet i forbindelse med projektet, er Dobbelt Interpretation. I Dobbelt Interpretation udarbejdes to forskellige interpretationer af et forløb/værk. Med det formål 1) at se interpretation som bevidstgjorte valgmuligheder i modsætning til interpretation som er resultatet af ubevidste/skjulte præferencer i forhold til tradition og forforståelser, og 2) at øve sig i at se flere muligheder og skabe en indsigt i hvad der skaber sammenhæng i en interpretation. I de to lydeksempler nedenfor eksemplificerer Søren Rastogi hvordan Dobbelt Interpretation kan integreres i ét værk.

The art of interpretation støttes af Kulturministeriets pulje til kunstnerisk udviklingsvirksomhed med 730.000 kr.

Se mere på projektets hjemmeside www.interpretation.dk