Combining Ressource

forslag til pædagogisk strategi i faget auditiv musikanalyse i elektronisk musik

v. adjunkt Jakob Thorkild Overgaard

Combining Ressource er et pædagogisk udviklingsprojekt der tager udgangspunkt i faget auditiv analyse, som på uddannelsen for Elektronisk Lyd & Musik (ELM) hører under ’de almene fag’. Projektets mål er at formulere forslag til pædagogiske strategier, der understøtter aktivering af individuelle faglige kompetencer og klanglige erfaringer. Elektronisk musik dækker over et bredt klangligt felt. Fra teoretisk og akademisk argumenteret kunst og forskning med elektronisk genereret eller bearbejdet lyd som udgangspunkt til udadvendt og bredt kommunikerende EDM (electronic dance music) med millioner af fans, milliarder af streams og koncertsituationer med over 100.000 publikummer. Og mellem de to yderpunkter findes utallige varianter, tilgange, stilarter og subgenrer.

De mange forskelligartede musik- og lydtyper er i mange tilfælde baseret på forskellige tekniske fundamenter i form af hardware (analoge og digitale synthesizers, sequencers, lydgeneratorer, samplers etc.) og software med populært sagt uendelige digitale variationsmuligheder.

Combining Ressource bygger på hypotesen, at klanglige erfaringer og specifikke tekniske kundskaber, ved en stilistisk diversitetspræget sammensat gruppe af skabende og udøvende kunstnere indenfor det elektroniske felt, afstedkommer tilsvarende diversitetsprægede lytninger.

Combining Ressource fokuserer på den individuelle lytning som komponent i en samlet analyse- og læringsproces. Auditiv analyse er i sin grundsubstans baseret på lytning og i dette projekt fordres en åben og inkluderende tilgang til, hvad en musikanalyse kan/bør/skal indeholde og afdække.

Combining Ressource søger at reflektere over pædagogiske strategier, der kan understøtte at diverse lytninger samt klanglige erfaringer og tekniske kundskaber kommer til udtryk i undervisningssituationen. Ideelt skabes et læringsmiljø hvor hver enkelt deltager inklusiv underviser skiftevis befinder sig i rollen som modtager og afgiver af læring – altså en dynamisk dialektik imellem rollerne subjekt og objekt.

Se Jacobs poster som blev præsenteret v. DJMs forskningsseminar 2021