Pædagogisk udvikling

Pædagogisk udviklingsvirksomhed (PUV) er en vigtig og højt prioriteret aktivitet som led i udviklingen af nye didaktiske og metodiske tilgange samt materialer inden for det brede musikpædagogiske felt. Viden herfra er således med til at forny og udbygge indhold og form af den pædagogik, der formidles i den ordinære undervisning i instrumental- og holdpædagogik, og opdatere og kvalificere den supervision underviserne udøver i forhold til de studerendes undervisningspraktik.

Pædagogisk udviklingsvirksomhed er dog ikke begrænset til det pædagogiske fagområde, men finder også anvendelse inden for andre fagområder, herunder undervisningen i hørelære og teori.

Benyt menuen for at se mere og læs DJMs Strategi for Kunstnerisk og Pædagogisk Udviklingsvirksomhed.