The Intelligent Choir

“Det intelligente kor” er navnet på en pædagogisk metodik, som Jim Daus Hjernøe har udviklet og gjort til sit forskningsfelt.

Jim Daus Hjernøe, professor

Titlen er inspireret af Niels Græsholms og Svend Rastrup Andersens publikation “Slå ørerne ud”, hvor de anvender begrebet med fokus på det de kalder “den årvågne opmærksomhed”, der i Hjernøes videreudvikling bliver til sangerens “bevidsthed” og “medansvar” i den musikalske proces. Når metodikken har fået navnet “Det intelligente kor”, er det således et udtryk for den rejse sangere og dirigenter foretager fra “det ureflekterede stadie” gennem bevidsthed og ansvarstagen for fælles musikalsk udtryk mod “det reflekterede stadie” = “Det intelligente kor”.

Se Jims poster fra DJMs Mini-Konference, 2013.