Ord & Musik

- tværkunstnerisk samskabelse mellem sangskrivningsstuderende og forfatterstuderende

Pædagogisk/kunstnerisk udviklingsprojekt v. adjunkt Kristina Holgersen

I projektet sammensættes 6 sangskrivningsstuderende fra Det Jyske Musikkonservatorium med 6 studerende fra Forfatterskolen. Gennem tre workshops skal de studerende i par sangskriver/forfatter eksperimentere med at samskabe værker i et ligeværdigt forhold, hvor tekst og lyd indgår i et samlet udtryk. Formålet er at undersøge metoder og samarbejdsrelationer, når to forskellige fagligheder mødes i kunstnerisk praksisfællesskab. Resultatet af de studerendes processer fremvises ved et offentligt arrangement.

Undersøgelsesspørgsmål:

  • Hvorledes kan der bedst muligt rammesættes omkring et inspirerende møde og praksisfællesskab mellem de to fagligheder?
  • Hvad sker der i det kunstfaglige møde mellem sangskriver og forfatter?
  • Hvilke metoder anvendes?
  • Hvad kan der uddrages om samarbejdsarbejdsprocesserne?
  • Hvad kan der uddrages om værkernes karakter og fremførelsen heraf

Tendensen til større interaktion mellem kunstformer ses både gennem konkrete værker, men nu også i kunstskoleregi i Danmark, hvor der åbnes for tættere samarbejde f.eks. med valgfag på tværs. At interaktion mellem musik og litteratur og lysten til mere kollektive skabelsesprocesser er en tendens i vores samtid fremgår bl.a. af interviewet https://www.kristeligt-dagblad.dk/kultur/naar-lyrikken-skyller-ind-over-musikken 22/1-2021.

Hertil kommer, at uddannelsesretningen Sangskrivning er forholdsvis ny på konservatoriet. Tekst/lyrik-feltet indenfor Sangskrivning er stort set uudforsket. Forskellige gode råd og hands-on-udgivelser dækker ikke konservatoriets ønske om at skabe generaliseret viden.  Derfor er sigtet med denne undersøgelse at uddrage essens, indenfor feltet tværkunstnerisk samskabelse.

Udover et offentligt arrangement hvor værkerne præsenteres produceres en refleksionsrapport samt en artikel.