Udvikling af nye undervisningsformer i hovedinstrument

Med dette projekt undersøgte Kwella effekten af at inddrage koncertaktiviteter i hovedinstrumentsundervisningen. Det gav mulighed for at få indtryk af de studerendes performative færdigheder, som ikke altid belyses i traditionel undervisning.

Lektor Jens Christian Kofod Kwella.

Koncerterne var for guitarduoer og op til guitarkvintetter og blev forberedt i samarbejde med Kwella, der ofte selv deltog som aktiv medvirkende. Koncerterne foregik både på konservatoriet og på scener udenfor institutionen. En del af dem blev videofilmet, og optagelserne blev efterfølgende brugt til evaluering i undervisningen.

Projektet viste sig at øge de studerendes motivation og indlæring, og gav dem derudover erfaring i at optræde. Inddragelse af koncertaktiviteter vil fremover være en del af Kwellas hovedinstrumentundervisning.

I videoen neden for kan ses og høres et uddrag af koncerter gennemført i forb. m. projektet.

Se også kwellas præsentation fra DJMs Mini-konference 2017 (under video).