Music to Innovate

Internship for sangskriverkandidater

Skipper Flytkjær, Docent på Det Jyske Musikkonservatorium

Hvad kan en kunstner med kompetencerne:

  1. Kreativ
  2. Procesorienteret
  3. Lateralt tænkende

– bidrage med i en organisation/ erhvervsvirksomhed og hvilke nye erkendelser kan kunstneren/konservatoriet opnå gennem samarbejdet? På baggrund af erfaringer fra pilotprojekt og dialog med udvalgte virksomhedsledere tilrettelægges og gennemføres et antal internships.

Se Skipper Flytkjærs poster fra DJMs mini-konference 2016