Teaching guitar – Fundamentals

Dette projekt har fokus på udvikling af hensigtsmæssige instrumentale teknikker og forbedrede øverutiner gennem enkle øvelser både med og uden instrument.

Frederik Munk Larsen, lektor i klassisk guitar.

Munk Larsen undersøger hvordan analyse af de motoriske færdigheder der kræves i specifikke musikalske passager og forståelse af grundlæggende biomekaniske processer for klassisk guitarspil kan føre til nye øvelser og tilgange til instrumentet.