Fællesdanse og sanglege fra Århus Friskoles musik- og bevægelseskultur

Formål er at indsamle og nedskrive sange og sanglege fra musik- og bevægelseskulturen omkring Århus Friskole, samt beskrive pædagogikken og tankerne bag.

Kristian Lassen, docent på Det Jyske Musikkonservatorium og Annli Falk, lektor på via University College, Peter Sabroe seminariet

Begrundelse

Musikkulturen omkring Århus Friskole har over en periode fra 1970’erne til i dag slået sig fast som et særligt musik- og bevægelsespædagogisk kraftfelt i Århusområdet, og i øvrigt ydet et betydeligt bidrag til dansk musikliv. Det er vigtigt at få samlet essentielle sange/sanglege og beskrive de pædagogiske metoder og tanker bag.

Projektet vil være et vigtigt bidrag til musikpædagogikken specielt inden for musik og bevægelsesområdet og sammenhængskraften mellem musik og bevægelse. Materialet vil kunne bruges på seminarier, læreruddannelser, musikskoler, skoler, MGK m.v.

Annli Falk og Kristian Lassen har begge gået på Århus Friskole fra 0. – 9. klasse og er efterfølgende uddannet på Center For Rytmisk Musik & Bevægelse (CRMB) i perioden 1988 – 1992. Med projektet får forfatterne dermed mulighed for at opnå viden om og forståelse for deres egen musikalske og pædagogiske baggrund.

Se Kristian Lassens poster fra mini-konferencen 2015