Interpretation i teori og praksis

- en undersøgelse af vidensgrundlaget for interpretation af klassisk musik

Interpretation i teori og praksis

v. Lasse Laursen, docent, Henrik Knarborg Larsen, lektor & Søren Rastogi, lektor

Interpretation i teori og praksis er et pædagogisk udviklingsprojekt. I projektet undersøges, diskuteres og dokumenteres vidensgrundlaget for interpretation af klassisk musik med udgangspunkt i eksisterende litteratur, historiske indspilninger og egen praksis. Dernæst afprøves forskellige metodiske tilgange til at opnå en større grad af variation og bevidstgørelse af de muligheder for musikalsk fortolkning, et klassisk musikværk frembyder.

Formålet er

 • at undersøge teoretiske og historiske tilgange til interpretation
 • at bevidstgøre det interpretative element i egen kunstneriske praksis
 • at undersøge mulighederne i anvendelsen af Sonic visualiser til interpretationsanalyse
 • at udvikle og afprøve metoder der kan animere og udvide de studerendes forståelse af interpretation
 • at skabe grundlaget for et kommende større KUV-projekt om interpretation i klassisk musik.

Hvorfor

 • I vores eksisterende undervisningsmiljø er der meget ringe tradition for, at teoretisk viden og metoder (bifag) og kunstnerisk praksis (hovedfag) samarbejder. Det betyder, at den samlende viden, som de to tilgange bidrager med til interpretation på nuværende tidspunkt, ikke kan faciliteres af lærerne i hverken den ene eller den anden afdeling.
 • Vi mener, at fænomenet interpretation er undervurderet i vores uddannelse, som på langt de fleste andre konservatorier. Vi oplever, at de studerende i højere og højere grad prioriterer det at spille nodebilledet korrekt i forhold til en given opførelsespraksis fremfor det at etablere en unik oplevelse – endsige et kunstnerisk udtryk med afsæt i deres egen opfattelse af musikken og deres rolle som musiker.

Hvordan

 • I projektet præsenterer og diskuterer vi de metoder, tanker og erfaringer, vi hver især har med emnet for hinanden.
 • Vi nærlæser den nyeste litteratur om emnet.
 • Vi undersøger og diskuterer interpretation i optagelser af værker fra før 1920 hhv. efter 2010 vha. Sonic Visualiser.
 • Vi vil udarbejde konkrete metoder til bevidstgørelse og udvikling af musikalsk interpretation, som skal afprøves og diskuteres med studerende i forbindelse med det foreslåede valgfag: Interpretation i teori og praksis.

Tidsplan 2020-2021

aug-sept: gennemgang og diskussion af vores eksisterende vidensgrundlag
okt.-nov.: sammenligning af indspilninger, teoretiske overvejelser ang. interpretation & pædagogisk praksis
dec./jan: udarbejdelse af et undervisningsmateriale og KUV-projektbeskrivelse
forår: afprøvning af undervisningsmaterialerne i egen praksis
maj-juni: revidering og tilgængeliggørelse af undervisningsmateriale på Moodle (til intern brug).

Nedenstående lydfil eksemplificer hvordan Søren Rastogi i en undervisningssituation introducerer en studerende til at skulle forestå to forskellige interpretationer af samme værk.

 

Se projektets poster som blev præsenteret ved DJMs forskningsseminar 2021