Blow Your Mind

Blow Your Mind - efterfølgeren til Steenstrups første bog om teknik for messingblæsere: Teaching Brass.

Professor i trompet Kristian Steenstrup.

Hvor Teaching Brass koncentrerede sig om de fysiologiske forudsætninger for effektiv beherskelse af messingblæserinstrumenter, beskæftiger Blow Your Mind sig i højere grad med mentale og indlæringsmæssige processer baseret på relativ ny viden indenfor hjerneforskning og pædagogisk psykologi og anviser praktiske metoder til implementering af disse.

Steenstrups abstract til sit oplæg på DJMs Mini-konference, 2015:

Hjerneforskning og pædagogisk psykologi har bidraget med værdifuld ny viden til effektivisering af øvning på musikinstrumenter og gør op med myter indenfor indlæringstraditioner. Hvad sker der i hjernen, når vi lærer at spille et musikinstrument? Begreber som bevidst kontra ikke-bevidst øvning, indlæringszoner, “random” kontra “blocked practice” diskuteres.