PRIMA VISTA SANG

En lærebog i melodilæsning beregnet på selvstudium

Bodil Krogh, docent

Den vil tillige kunne anvendes afhørelærepædagoger og sangpædagoger til undervisningsbrug. Målgruppen er sangstuderende ved de professionelle musikuddannelser, men alle musikstuderende vil kunne få udbytte af især bogens øvelsesafsnit.

Bogen indeholder følgende tre elementer:

Øvelser:
nodeeksempler med 40 sange fra den klassiske sanglitteraturen
cd med klaversatsen til disse sange

Sidstnævnte er bogens vigtigste nyskabelse i forhold til andre lærebøger om emnet bladsang. Med cd-en får brugeren mulighed for at træne prima vista sang uden at være afhængig af en akkompagnatør.

Bogens overordnede stofinddeler er intervallet , hvilket kræver en nærmere forklaring.At sætte fokus på en detalje i musikken synes umiddelbart at kunne stride imod den ideelletilgang til faget hørelære, hvor der arbejdes ud fra en helhedsopfattelse af det musikalskestof.
Intervallet som gestalt er i den sammenhæng bare én af flere bestanddele i det musikalskeforløb og fortjener vel dermed ikke at være ”hovedperson” i en bladsangsmetodik.

Når bogens øvelser og sange alligevel inddeles i kapitler omhandlende intervaller frasekund til septim er det i et forsøg på at vise, hvorledes det enkelte interval kan indgå påforskellig vis i den musikalske helhed, hvorledes det kan skifte karakter alt efter –
– dets placering i den tonale sammenhæng
– dets harmoniske iklædning
– den rytmiske eller metriske kontekst
– den stilart det indgår i

Desuden er det min oplevelse, at de studerende ofte fokuserer på netop læsningen afintervallerne (detaljen), mere end på tonalitet og harmonik (helheden) i de sange de skalforsøge at realisere prima vista. Jeg har derfor taget udgangspunkt i dette og set det som enudfordring at udvide deres “intervalhorisont.”

Første udgave af bogen på dansk udkom i 2011 og er næsten udsolgt. Den nye udgave påengelsk er udkommet i begyndelsen af 2013.

For yderligere information: http://www.musikkons.dk/index.php?id=2037

For at se en poster for projektet klik her: