Mosaik 2.0

Docent Uffe Steen udgav i 2003 bogen Mosaik, som består af 48 egne kompositioner skrevet og indspillet i perioden 1985-2003. Med dette projekt har Uffe Steen suppleret samlingen med 36 nye kompositioner fra perioden 2003– 2016. Den nye udgave af Mosaik kan lånes på Det Jyske Musikkonservatoriums bibliotek.

Docent i rytmisk guitar Uffe Steen.

For at imødekomme interesserede guitaristers mulighed for at få et både auditivt og visuelt indtryk af kompositionerne har Uffe Steen indspillet videoer som han har udgivet på sin egen YouTube kanal. I menuen under videoen findes der derudover link til en PDF-version af noden samt Uffe Steens kommentarer om kompositionernes og tankerne bag nummerets tilblivelse. Gennem denne e-læringsplatform har alle dermed mulighed for at lære sig at spille kompositionerne.

Projektet indgår i Uffe Steens løbende pædagogiske udviklingsarbejde, hvor fokus i undervisningen i stigende grad er vinklet mod udveksling og evaluering af de studerendes og egne kompositioner i takt med at de studerendes mål og fremtidige vilkår ændrer sig i retning af en mere selvstændig kunstnerisk profil. Dette skaber plads tilden studerendes personlige kunstneriske lyst og evner i et fordomsfrit møde med Steens store viden og erfaring.

Kompositionerne repræsenterer eksempler på kreativitet og har i mange tilfældesærlig relevans både for de guitar-studerende og potentielle ansøgere uanset hvilken genre man udtrykker sig inden for.

Neden for findes to videoindspilninger fra Uffe Steen YouTube-kanal af kompositionerne Toget Til Aarhus og McRiff. I højre kolonne findes pdf-udgaver af de to numre.

For yderligere videoer og noder besøg Uffe Steens Youtube-kanal på https://www.youtube.com/user/stratosdane/featured