Blended Piano

Blended Piano er et forsøg på at forankre og udvikle hovedfagsundervisningen vha. online læringsrum og videooptagelser.

(2019)

Projektdeltagere: Klaverfaggruppen (klassisk afd.)
Projektledere: Søren Rastogi, lektor og Lasse Laursen, docent.

Projektet omfatter bla. videooptagelser af koncerter, masterclass og undervisning, som uploades til online læringsrum, hvor lærere og studerende kan reflektere over den studerendes udvikling over tid. Metoderne er bla. at fastholde læringen i små sum-up video’er, samt at inddele indstuderingsarbejdet i delelementer, som indspilles og uploades løbende af den studerende.

Videooptagelser af såvel undervisning som øvning anvendes desuden til samtaler på gruppeniveau med det formål at udvikle nye arbejdsprocesser og metoder for både lærere og studerende.

Blended Piano skal høste nogle af de lavt hængende frugter ved digitaliseringen. Der arbejdes derfor med få teknologier og en brugerflade der forudsætter et minimum af instruktion og teknologisk kompetence. I projektet afprøves, undersøges og evalueres forskellige tilgange til undervisning i et tværgående samarbejde imellem klaverfaggruppens fem lærere og 19 studerende.

For yderligere information kontakt Søren Rastogi ([email protected]) eller Lasse Laursen ([email protected])

Se også Søren Rastogis video om asynkron musikundervisning: