Undervisning i trommesæt for børn mellem 3-7 år

Udgangspunktet for dette projekt var en undren over følgende: Når man kan gå til Suzuki Violin som 3-årig og der findes børnetrommesæt, hvorfor skal man så være 8-10 år for at påbegynde trommeundervisningen i musikskolen? Målet var derfor at udvikle og afprøve materiale til undervisning i trommesæt for børn mellem 3 og 7 år.

Esben Elvstrøm, lektor

Se Esben Elvstrøms poster ved at klikke på billedet neden for.