Digital læring 24/7

- øget refleksion, tværfagligt samarbejde og idéudveksling gennem digitale multimedieværktøjer

v. Jim Daus Hjernø, professor

Den teknologiske revolution, internationaliseringen og reduktionen af konfrontationstimer har ført til øget behov for inddragelse af digital læring i undervisningen. Hvad er e-learning, blended learning, flipped classroom, webinar, live-stream, low latency, LMS etc? Hvilke forskelle, ligheder, fordele og ulemper rummer disse begreber og muligheder? Kan digital læring bidrage til øget refleksion, mere samarbejde og større udbytte sammenlignet med den traditionelle klasserumsundervisning? Målet er at opnå viden om relevante teknologier og -metoder anvendt i musikundervisning på højt niveau mhp. at professionalisere og harmonisere DJMs digitale udbud og formidle og udbrede denne viden til fagfæller.

Interessen for digitale multimedieværktøjer er ikke kun vokset på grund af tilgængelig teknologi, men også fordi det tyder på, at integration af disse kan forbedre studieresultaterne. Med 8 års empiri fra RAMA Vocal Center, hvor vi intensivt har afprøvet og implementeret digital læring i undervisningen, har jeg kunnet sammenligne traditionel klasserumsundervisning med online- og fjernundervisningskurser. Det lader til, at vi gør bedre brug af det reelle potentiale i information og præsentation af undervisningsmateriale gennem disse innovative tilgange end ved den traditionelle undervisningsform. Min hypotese er derfor, at anvendelse af online- og fjernundervisning øger studerendes og underviseres refleksionsgrad, tværfaglige samarbejde og idéudveksling.

Hvad er de kvalitative kriterier for at digital læring vil tilføje værdi til undervisningen for både de studerende og underviserne? For at undersøge hypotesen og spørgsmålene vil jeg sammen med en arbejdsgruppe bestående af 3 studerende og 3 undervisere, der både er aktive deltagere og kritiske refleksionspartnere, gennemføre systematiske undersøgelser af erfaringsgrundlaget fra gængs national og international praksis gennem research, litteraturstudier, opsøgende virksomhed, observation af undervisning, interviews og spørgeskemaundersøgelser.

Se eksempler på Jims online-undervisning på hans Youtube kanal

Læs også Jim Daus Hjernøes artikel “Digitalt understøttede praksisser for rytmisk korledelse” udgivet af Videncenter for sang.