Min vej som musiker og underviser

Jagten på det dybe groove

Peter Seebach, docent

I denne artikel vil jeg forsøge at beskrive og redegøre for dels min baggrund som autodidakt musiker, dels den pædagogiske praksis som jeg har udviklet og anvendt blandt andet i mit virke på DJM i mere end 25 år.

Som musiker har jeg oftest indgået i sammenhænge, hvor størstedelen af mine medmusikere, som jeg selv, har været uden formel musikuddannelse. Sammenspillet er foregået ”på øret” og den enkelte musiker har skabt sin egen rolle i sammenspil med de øvrige instrumentalister. Jeg vil prøve at beskrive de erfaringer jeg har gjort derved, samt hvilken betydning disse har haft for mit pædagogiske arbejde.

Jeg vil beskrive, hvordan jeg formidler musik uden nævneværdig teoretisk indsigt og uden brug af noder. Samt hvilke musikalske værdier jeg prioriterer i formidlingen. I den forbindelse beskæftiger jeg mig med det fænomen, som jeg kalder ”det dybe groove”, som man kan nærme sig i sammenspil med andre ved at arbejde bevidst på det.

Se Peter Seebachs poster fra DJMs mini-konference 2015